Home  > Onderwijs en vorming  > Voor scholen en leerkrachten  > Subsidies

Subsidies voor scholen en leerkrachten

Subsidie flankerend onderwijsbeleid

Subsidie voor flankerend onderwijsbeleid.

Overzicht subsidies voor scholen

Vlaams-Brabantse scholen kunnen aanspraak maken op verschillende provinciale subsidies.

Wedstrijd Onderwijs plus Arbeidsmarkt (plus-project)

Tweejaarlijkse wedstrijd die scholen beloont die inspanningen leveren om school en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen.

Naar boven