Home  > Onderwijs en vorming  > Voor scholen en leerkrachten  > STEM

STEM-traject schooljaar 2019-2020

Schrijf je in voor het STEM-traject voor leerkrachten in Vlaams-Brabant

STEM staat voor Science - Technology - Engineering - Mathematics. Wil jouw school loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek stimuleren? Stel je dan kandidaat en volg het STEM-traject. Via de sessies in het STEM-traject geven we jou als leerkracht inzichten, vaardigheden én attitudes mee waarmee je STEM mee vorm geeft in jouw basisschool.

Je kan niet meer inschrijven voor het STEM-traject.

Waarom een STEM-traject volgen?

 • Je leert de methodiek te gebruiken waarmee je leerlingen stimuleert om probleemoplossend te denken en te handelen.
 • Je wordt ook vaardiger in wetenschappelijke en technische concepten.
 • Tijdens het traject ontmoet je collega's die ervaringen en inzichten met jou delen rond de uitwerking van een eigen STEM-beleid.

De sessies in het STEM-traject

Het STEM-traject bestaat uit 10 sessies van telkens 3 uur op woensdagnamiddag:

 • Sessie 1: 9 oktober 2019: Kennismaking met STEM (Vives)
  We duiden het didactisch kader rond STEM en stellen een aantal laagdrempelige ‘Start-to-STEM’ activiteiten voor met ‘huis-, tuin- en keukenmateriaal’ als vertrekpunt. Koppeling met eindtermen en leerplannen.
 • Sessie 2: 6 november 2019: STEM4MATH (Vives)
  Hoe wiskundige inhoud een plek krijgt in het STEM-onderwijs + Koppeling naar computationeel denken. We stellen specifieke activiteiten voor waarbij wiskunde een belangrijke rol speelt en koppelen computationele vaardigheden aan het didactisch STEM-kader. Hierbij proberen we hands-on activiteiten uit om de opgedane inzichten in te oefenen. (vb. Edisonrobots en lightgraffiti)
 • Sessie 3: 13 november 2019: Praktijklabo: Uitdieping “computationeel denken” (UCLL)
  Programmeren als onderdeel van computationeel denken. Binnen dit praktijklabo ga je aan de slag met robots voor verschillende leeftijden: Cubetto, WeDo 1.0, WeDo 2.0 en EV3 Lego Mindstorms. We passen het computationeel denken toe en leren hoe je de robots kan programmeren. Cubetto voor kleuters werkt met blokjes en een controlepaneel, de andere robots maken gebruik van een GUI.
 • Sessie 4: 4 december 2019: Eerste aanzet tot een STEM-beleid voor de eigen school (Vives)
  Deel 1: We wisselen eigen ervaringen uit na het uitproberen van de STEM-activiteit(en) op de eigen school. Binnen deze sessie gaan we samen op zoek naar nieuwe authentieke contexten voor STEM activiteiten.
  Deel 2: Per school werk je een blauwdruk voor een STEM-beleid uit. Je maakt hierbij een planning voor de rest van het schooljaar met het oog op implementatie.
 • Sessie 5: 15 januari 2020: Praktijklabo Technisch concept als insteek (UCLL)
  In deze sessie ga je aan de slag met low-tech tools. Je maakt samen een marktkraam en doorloopt de verschillende stappen in verschillende groepjes. Van aftekenen, schuren, zagen, kolomboor gebruiken, hechtingstechnieken leren, materiaalkunde, hameren, boren tot de totale assemblage. We demonstreren de technieken en passen ze daarna toe. Wat betekent de richting van de zaagtanden? Hoe werkt een hamer als hefboom? Welke soorten hout worden er gebruikt.
 • Sessie 6: 29 januari 2020: Van STEM-activiteit naar STEM-thema (Vives)
  Deel 1: tussenstand van de implementatie van het STEM-beleid. Wat werd al uitgeprobeerd? Wat zijn de noden van de school? Verdere acties? Ervaringen uitwisselen.
  Deel 2: Vuistregels voor het uitwerken van een STEM-thema meegeven. Je brainstormt in groep en werkt een strategiekaart uit voor een STEM-thema.
 • Sessie 7: 12 februari 2020: Praktijklabo: Aan de slag met een thema: Voeding (UCLL)
  In dit praktijkalbo staat “Kitchen Science” centraal. STEM met huis, tuin en keukenmateriaal is een laagdrempelige manier om kinderen te betrekken in onderzoekend leren. We staan stil bij de vertering van macronutriënten doorheen het lichaam. We nemen vetten, koolhydraten en eiwitten onder de loep. Een ander onderdeel van deze sessie is de functie, de herkomst en het gebruik van citroenzuur. De focus van deze workshops ligt hoofdzakelijk op zuren en basen.
 • Sessie 8: 4 maart 2020: Van STEM-activiteit naar STEM-thema: (Vives)
  Deel 1: tussenstand van de implementatie van het STEM-beleid. Wat werd al uitgeprobeerd? Wat zijn de noden van de school? Verdere acties? Ervaringen uitwisselen.
  Deel 2: je legt per groep het materiaal dat je in tussentijd vond samen en werkt de strategiekaart nog concreter uit.
  Deel 3: Presentatie van het thema tussen de verschillende groepen.
 • Sessie 9: 1 april 2020: STEM en design thinking (Design@school) (Vives)
  Binnen STEM vertrekken we vanuit aangeboden probleemstellingen. Maar wat als we de kinderen de problemen zelf laten bepalen én uitwerken binnen specifieke contexten?
 • Sessie 10: 29 april 2020: Filozoo (Odisee)
  In deze workshop lichten, demonstreren en onderzoeken we hoe FiloZoo het STEM-onderwijs kan versterken. Denkdieren helpen leerlingen verschillende denkhoudingen aan te nemen: de filokikker, de exploraf, het kenniskonijn, twijfelschaap en argumenteerbeer nemen de kinderen mee op STEM-avontuur.

De sessies vinden plaats op woensdagnamiddag in het provinciehuis (Provincieplein 1 in Leuven) met uitzondering van de praktijklabo's. Deze vinden plaats in het UCLL campus Heverlee.

We bekijken de mogelijkheid om op 5 woensdagnamiddagen opvang te voorzien voor de kinderen (3-11jaar) van de deelnemers van het traject. Heb je hierin interesse, graag alvast een seintje aan evelien.vanhelmont@vlaamsbrabant.be.

Voor wie?

Maximaal 2 leerkrachten én een directie per school.

We verwachten dat je als deelnemer:
 • de opgedane kennis en ervaring deelt met jouw collega's op school.
 • deelneemt aan alle sessies.

Door wie?

Het STEM-traject is een samenwerking tussen, VIVES, Odisee, Techniek- en Wetenschapsacademie UCLL en de provincie Vlaams-Brabant.

Extra informatie

Contact

Evelien Vanhelmont, Dienst onderwijs, Tel. 016 26 73 46, evelien.vanhelmont@vlaamsbrabant.be

Naar boven