Home  > Onderwijs en vorming  > Voor scholen en leerkrachten  > STEM

STEM-traject schooljaar 2018-2019

STEM professionaliseringstraject voor leerkrachten in Vlaams Brabant

11 basisscholen maken deel uit van het nieuwe STEM-traject 2018-2019. Dit traject richt zich op de STEM-coach of coördinator in de lagere school. De leerkracht deelt de opgedane kennis met collega-leerkrachten en heeft de nodige tools in handen om in de eigen school STEM op een juiste manier in beweging te krijgen.


De deelnemers van schooljaar 2018-2019:

 • Basisschool De Ark - Kessel-Lo
 • Basisschool De Groene Parel - Sint-Pieters-Leeuw
 • GO! De Bijenkorf - Herent
 • Lagere school Heilig Hartinstituut - Heverlee
 • Lagere school Mater Dei - Leuven
 • Gemeentelijke basisschool Piramide - Steenokkerzeel
 • Don Bosco - Heverlee
 • Gemeentelijke basisschool De Kiem - Lombeek
 • Gemeentelijke basisschool De Springplank - Glabbeek
 • Paridaensinstituut - Leuven

Door wie?

Het professionaliseringstraject is een brede samenwerking in het Vlaamse STEM veld tussen STEM-coördinatie KU Leuven, RVO-society, VIVES, Odisee en de provincie Vlaams-Brabant.


Opzet en werkwijze

Binnen het professionaliseringstraject werken we met 3 soorten sessies:

 1. Leerlabo (4 sessies): binnen de leerlabo's bouw je kennis op rond de didactiek van STEM. Centraal staat het leren vanuit een aantal authentieke praktijksituaties waarin onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren als belangrijke ijkpunten voor STEM, aan bod komen. We focussen hierbij op hoe je onderzoekend en probleemoplossend denken en handelen bij kinderen kan stimuleren. Tijdens deze leerlabo’s reiken we didactische en praktische tools aan die je kan inzetten om de klaspraktijk te verrijken.

 2. Praktijklabo (4 sessies): Je toetst de theorie uit de leerlabo’s aan de praktijk in concrete activiteiten en diept een aantal centrale wetenschappelijke en technische concepten verder uit. Als cursisten verhoog je zo ook jouw eigen techniciteit.

 3. Labo filosoferen (1 sessie): hierin ervaren leerkrachten hoe filosoferen het denken prikkelt en onderzoek stimuleert. Leerkrachten leren werken met FiloZoo-materiaal dat bruikbaar is om de STEM-geletterdheid van kinderen te vergroten.

Voor wie?

 • Leerlabo’s: STEM-coördinatoren, STEM-coaches, directies van 15 scholen.
 • Praktijklabo’s: idem leerlabo's + elke vertegenwoordiger mag nog 1 (of 2) leerkracht(en) meenemen om de overdracht naar school te vergemakkelijken.

Inhoud van de labo's

 • Dag 1: 25 september 2018
  • Leerlabo 1:
   9 tot 12 uur (aansluitend broodjeslunch) - Kapeldreef 75 - 3001 Heverlee
   Inhoud: kennismaking met STEM. We stellen een aantal "Start-to-STEM" activiteiten voor. Focus ligt hier op laagdrempelige activiteiten met huis-, tuin- en keukenmateriaal als vertrekpunt.
  • Praktijklabo 1:
   13 tot 16 uur - Kapeldreef 75 - 3001 Heverlee 
   Inhoud: We bouwen voort op de didactiek uit leerlabo 1. We onderzoeken welke wetenschappelijke en technische concepten aan bod komen in de activiteiten en diepen ze verder uit zodat ze ook uitdagend zijn op niveau van wetenschappelijke en technische concepten.
 • Dag 2: 5 november 2018
  • Leerlabo 2:
   9 tot 12 uur (aansluitend broodjeslunch) - Kapeldreef 75 - 3001 Heverlee
   Inhoud: Reflectie en analyse van de uitrol van de activiteiten in de eigen klaspraktijk. We stellen opnieuw een paar activiteiten voor in het leerlabo. De klemtoon ligt hier vooral op het STEMmig maken van reeds bestaande activiteiten die we vinden op websites, in handleidingen, ... We focussen nu ook op essentiële elementen van het begeleiden en evalueren van dergelijke activiteiten.
  • Praktijklabo 2:
   13 tot 16 uur - Kapeldreef 75 - 3001 Heverlee 
   Inhoud: We bouwen voort op activiteiten uit leerlabo 2 en diepen de activiteiten verder uit op niveau van wetenschappelijke en technische concepten.
 • Dag 3: 10 januari 2019
  • Leerlabo 3:
   13 tot 16 uur - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
   Inhoud: Reflectie en analyse omtrent de uitgeprobeerde activiteiten. We analyseren het meegebrachte materiaal gebruik makend van de criteria m.b.t. de STEM didactiek. We bekijken welke technische bagage leerkrachten nog zoeken.
 • Dag 4: 15 januari 2019
  • Praktijklabo 3:
   13 tot 16 uur - Kapeldreef 75 - 3001 Heverlee 
   Inhoud: De voorbereide activiteiten uit leerlabo 3 voeren we uit zodat ze ook uitdagend worden op vlak van technische en wetenschappelijke concepten. We linken de activiteiten tevens aan doelen en eindtermen.
 • Dag 5: 14 maart 2019
  • Leerlabo 4:
   13 tot 16 uur - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
   Inhoud: Binnen dit leerlabo gaan we samen met de deelnemers op zoek naar nieuwe authentieke contexten voor STEM activiteiten. Dit kan een buitencontext zijn, maar evengoed een verhaal, een nieuwsbericht, … Op die manier willen we ook duiden op het belang van een nieuwsgierige onderzoekende houding waarbij we oog hebben voor de omgeving en de wereld rondom ons.

 • Dag 6: 19 maart 2019
  • Praktijklabo 4:
   13 tot 16 uur - Kapeldreef 75 - 3001 Heverlee 
   Inhoud: Uitdieping van de STEM activiteiten uit Leerlabo 4, met focus op aansluitende wetenschappelijke en technische concepten. Welke STEM activiteiten kan ik uitwerken naar aanleiding van de actualiteit? We sluiten het praktijklabo af met werken rond jaarplanning.
 • Dag 7: 4 april 2019
  • Labo filosoferen:
   13 tot 16 uur - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
   Leeft een appel? Kan je praten met een mier? Kan een boom zwanger worden? Leerlingen formuleren honderden vragen die blijk geven van verwondering over natuur, wetenschap, techniek en STEM. De methodiek van het filosoferen laat toe de vragen te gebruiken als startpunt voor een onderzoek. FiloZoo prikkelt de motivatie voor STEM en de onderzoekende houding van kinderen. In deze workshop lichten we toe hoe FiloZoo het STEM-onderwijs kan versterken. Denkdieren helpen leerlingen verschillende denkhoudingen aan te nemen: de filokikker, de exploraf, het kenniskonijn, twijfelschaap en argumenteerbeer nemen de kinderen mee op STEM-avontuur.

Extra informatie

Contact

Evelien Vanhelmont, Dienst onderwijs, Tel. 016 26 73 46, evelien.vanhelmont@vlaamsbrabant.be

Naar boven