Home  > Onderwijs en vorming  > Voor scholen en leerkrachten  > Mind, Set, Grow

Mind set grow: hou kinderen nieuwsgierig en gemotiveerd

Mind, Set, Grow!

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gemotiveerd om dingen bij te leren.

  • Hoe hou je kinderen gemotiveerd om dingen bij te leren?
  • Niet alleen op school maar hun hele leven?
  • Waarom zijn ze soms bang zijn om fouten te maken en waarom geven ze dan maar op?

Het heeft te maken met de juiste ‘mindset’, de juiste manier van denken.

De mindsettheorie van befaamde professor Carol Dweck van de Stanford-universiteit toont aan dat de leerhouding bepaald wordt door dieperliggende opvattingen waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Wie ervan uitgaat dat onze hersens soepel zijn en nog kunnen ontwikkelen, is meer gemotiveerd om uitdagingen aan te gaan en niet op te geven na een fout.

Scholenpakket

Mind, Set, Grow pakket

Hogeschool UCLL en uitgeverij Eenhoorn ontwikkelden op vraag van de provincie het pakket "Mind, Set, Grow!". Dit pakket wordt tijdens het schooljaar 2018-2019 verdeeld onder alle Vlaams-Brabantse basisscholen.

Graag nog een extra exemplaar? Bestel onderaan deze pagina jouw Mind-Set-Grow-pakket

Inhoud pakket:

  • Graphic Novel "Kamp bravo" (Stefan Boonen & Melvin): brengt het thema "mindset en het brein" als het ware tot leven. In het verhaal beleeft hoofdpersonage Theo de meest grappige en verbeeldingsrijke avonturen. Via de personages en het verhaal maken de kinderen op een prikkelende, speelse en humoristische manier kennis met thema’s zoals lukken, mislukken, bang zijn om fouten te maken en de moed vinden om ervoor te gaan!

  • Posterset (Melvin & Tinne Van Camp, UCLL): de posters visualiseren op een prikkelende, speelse en humoristische manier enkele belangrijke inzichten over hersenplasticiteit en op groei gerichte mindset. De posters zetten kinderen en leraren aan het denken.

  • Inspiratiegids (Tinne Van Camp & Katrien Goossens, UCLL): vormt de leidraad bij "Mind, set, grow!". Inzichten over mindset en hersenplasticiteit worden op een correcte en toegankelijke manier omschreven. Inspirerende voorbeelden en reflectievragen vanuit de praktijk dagen je uit om de theorie in de praktijk om te zetten.

  • Fiches breinologie (Tinne Van Camp, UCLL): fiches om rond hersens te werken in de klas! In de fiches komt enkel die informatie aan bod die relevant is om op groei gerichte opvattingen en - gedragingen bij kinderen te stimuleren.

  • Workshops (Katrien Goossens, Tinne Van Camp, UCLL, Techniek- en Wetenschapsacademie Leuven & Mooss vzw): negen workshops verenigen de vooropgestelde inzichten en materialen van "Mind, set, grow!". Naast breinologie zetten de workshops vooral in op verbeelding en reflectie. De muzisch-creatieve workshops laten de kinderen ervaren, voelen en denken over thema’s zoals fouten maken, lukken en mislukken en het plastische brein. De muzisch-creatieve workshops zijn onderverdeeld per graad:

Extra informatie

Contact

Evelien Vanhelmont, Dienst onderwijs, Tel. 016 26 73 46, evelien.vanhelmont@vlaamsbrabant.be

Bestel het Mind-Set-Grow-pakket

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven