Home  > Onderwijs en vorming  > Voor scholen en leerkrachten  > Kleur Bekennen

Kleur Bekennen

Kleur bekennen

Mondiale vorming voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Subsidie wereldwijs

Subsidie voor de organisatie van een mondiale activiteit gericht op het kleuter- en basisonderwijs.

Naar boven