Home > Kalender > Onderwijs en vorming

Studiedag over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt

Info

Hoe sla je een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

 • Deel jouw ervaring met anderen of leer hoe anderen er werk van maken.
 • Ontdek nieuwe materialen en methodieken rond studiekeuze, STEM, duaal leren, loopbaandenken, werkplekleren en zoveel meer.
 • Neem deel aan verschillende praktische workshops van onder andere VDAB, het departement Onderwijs en Vorming, Unizo, Odisee vzw, UCLeuven vzw

Schrijf je online in voor deze studiedag

Programma

 • 09.30 uur - voorwoord Marc Florquin, gedeputeerde van Onderwijs

 • 09.40 uur - Amper Slim: een toekomst voor iedereen?! Odisee vzw
  Hoe kan je jongeren nu écht voorbereiden op een goed geïnformeerde studie- en/of beroepskeuze? Misschien kan Amper Slim je op weg helpen of inspireren. Amper Slim wil STEM-gerelateerde feiten, verhalen en rolmodellen die dicht bij de leefwereld van jongeren liggen, delen met jongeren op de voor hen aantrekkelijke sociale media. Kom je mee proeven van Amper Slim? Ga naar huis met een pak mogelijkheden om impact te hebben op de studie/beroepskeuze van je leerlingen!

 • 10.40 uur - Maak kennis met de vernieuwde werking van VDAB
  De arbeidsmarkt is continu in verandering en digitaliseert in sneltempo. Daarom stuurt VDAB zijn dienstverlening bij en stemmen we onze diensten hierop af zodat we onze klanten nog beter kunnen helpen. Onderwijs is een belangrijke partner voor VDAB en daarom willen we jullie graag laten kennismaken met ons nieuwe verhaal. UIteraard zullen we dit doen op een digitale manier!

 • 11.15 uur - Workshop keuze 1
  • VDAB Schoolverlatersstudie
  • Enimo Werkgeversbenadering voor, tijdens en na de stage (deel 1)
  • VDAB in een nieuw jasje
  • UCLeuven actief leren in wetenschapsonderwijs
  • Departement Onderwijs en Vorming duaal leren
  • Odisee vzw amper slim als optie voor de toekomst van je leerlingen
 • 12.45 uur - Lunch en uitleg over ons subsidiereglement onderwijsflankerend beleid

 • 13.45 uur - Workshop keuze 2
  • VDAB Loopbaandenken, een voorsmaakje voor de 4 TTT
  • VDAB Aan de slag met arbeidsmarktinfo
  • Emino Werkgeversbenadering voor, tijdens en na de stage (deel 2)
  • RTC wat kan het RTC voor jou betekenen?
  • Unizo: Creëer ondernemende jongeren!
 • 15.15 uur - Einde

Workshops

 • VDAB Schoolverlatersstudie
  Jaarlijks onderzoekt de VDAB in haar schoolverlatersrapport de aansluiting tussen het onderwijs en arbeidsmarkt. In de workshop worden de belangrijkste kerncijfers toegelicht en ga je nadien zelf op ontdekking in de bijhorende interactieve online toepassing.

 • Emino Werkgeversbenadering voor, tijdens en na de stage
  Voor leerkrachten die bij werkgevers stages moeten zoeken, organiseren en opvolgen, in eerste instantie voor leerlingen met een beperking, maar ook breder toepasbaar.
  Met de steun van ESF heeft emino een workshop ontwikkeld om leerkrachten te versterken in het organiseren van stages. We besteden hierbij speciale aandacht aan methodieken voor kwetsbare leerlingen. De workshop is opgebouwd uit 4 modules:

  1. hoe de leerling klaarstomen om te gaan werken
  2. hoe contacten leggen met nieuwe bedrijven en deze warm houden
  3. hoe de leerlingen en werkgevers actief ondersteunen op een stageplaats
  4. welke loonsubsidies kan je inzetten?
 • VDAB in een nieuw jasje
  Is het jou reeds opgevallen? Vdab.be is in een nieuw jasje gestoken, alsook Mijn Loopbaan voor de klanten (vanaf 6/10). Waarom hebben we dat nu gedaan? En welke boodschap willen we onze klanten meegeven? Wat mogen ze verwachten? Graag neem ik jullie mee in de stappen die een nieuwe klant zet vanaf zijn inschrijving op vdab.be tot de opdrachten die hij meekrijgt en de (persoonlijke) dienstverlening die we aanbieden ter ondersteuning. Ook benieuwd? Neem alvast een kijkje op vdab.be en tot op de netwerkdag!

 • UCLeuven Actief leren in wetenschapsonderwijs voor 10- tot 14-jarigen
  Wetenschappen worden heel vaak te abstract en te theoretisch worden onderwezen. Hierdoor beschouwen jongeren wetenschapsonderwijs en daarmee ook de wetenschap als dusdanig als irrelevant, moeilijk en niet toepasbaar. Een geschikte didactische aanpak kan leerlingen motiveren en uitdagen voor wetenschap. De literatuur schuift actief leren naar voor als geschikte didactiek. Elk van de onderdelen vertrekt vanuit eigen ervaringen en met behulp van gerichte reflectievragen worden persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen in kaart gebracht om van daaruit de eigen lespraktijk duurzaam te optimaliseren aan de hand van theoretische kaders en praktijkvoorbeelden. Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met de betekenis van actief leren in wetenschapsonderwijs, wordt de webtool als hulpmiddel voorgesteld en worden enkele voorbeelden/oefeningen uitgevoerd.

 • Departement Onderwijs en Vorming duaal leren
  Tijdens deze sessie zal de onderwijsregelgeving rond duaal leren toegelicht worden; dit laat de betrokkenen in een school toe om de implementatie van een duaal traject mogelijk te maken. Concreet zal tijdens de sessie het decreet duaal leren toegelicht worden.

 • Odisee vzw Amper Slim als optie voor de toekomst van je leerlingen
  Doelgroep: leerkrachten (wetenschappen, wiskunde, techniek,…) 3e graad secundair onderwijs
  Deze workshop gaat dieper in op het project Amper Slim en hoe je als leerkracht (wetenschappen) je passie door kan doorgeven zodat het ook een optie voor de toekomst van je leerlingen wordt. Amper Slim wil graag een final wake-up call boodschap geven aan jongeren uit de derde graad secundair (ASO, TSO en BSO) waarin STEM positief in het daglicht gesteld wordt en waarin we deze jongeren warm proberen te maken voor een STEM-studiekeuze in het hoger onderwijs en/of voor een (later) STEM-beroep. Maar hoe ga je als leerkracht nu met deze digitale content op de sociale media aan de slag? Hoe kan je ze gebruiken in je onderwijscontext In welke mate kan je differentieren met dit materiaal? Hoe verbindt je het initiatief met bestaande studiekeuzebegeleiding? In deze workshop vertrekken we vanuit enkele suggesties en gaan we effectief aan de slag en bespreken we in groepjes hoe en wanneer we dit materiaal best kunnen inzetten.

 • VDAB Aan de slag met arbeidsmarktinfo
  Benieuwd naar de trends op arbeidsmarkt? Benieuwd naar welke beroepen er veel vraag is? Waar je informatie omtrent (knelpunt-)beroepen zelf snel kunt terugvinden? Benieuwd naar welke projecten werkzoekenden kunnen worden toegeleid? Dan is deze workshop zeker iets voor jou! Na een introductie gaan we samen aan de slag.

 • RTC Vlaams-Brabant: wat kan het RTC voor jou betekenen?
  Maak kennis met de werking van RTC Vlaams-Brabant. Enerzijds via de platformfunctie kan actief op zoek gegaan worden naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de school en het bedrijfsleven in functie van stages, werkplekleren, duaal leren, GIP-ondersteuning, bedrijfsbezoeken,… Anderzijds kan via concrete projecten een ondersteuning gegeven worden in het bereiken van de technische competenties, zoals beschreven in de beroepskwalificaties niveau 2, 3 en 4 of in de leerplannen. Dit houdt in dat een opleidingstraject wordt aangeboden aan leerkrachten en leerlingen om zich vertrouwd te maken met de technologische infrastructuur zoals die op de werkvloer beschikbaar is.

 • VDAB Loopbaandenken, een voorsmaakje voor de 4 TTT
  Tijdens deze samenvattende workshop krijg je praktische informatie rond het thema ‘schoolloopbaandenken’. Wat wil ik, wat kan ik, waar kan ik werken, wie kan me helpen en hoe pak ik het aan? Dat zijn de vijf loopbaanvragen waarmee je aan de slag gaat. Je leert hoe dit theoretisch kader jou en je leerlingen kan ondersteunen. Aan de hand van de loopbaanvragen krijgen je leerlingen meer zelfinzicht en wordt het gemakkelijker om een juiste studie, later de juiste job te kiezen.De link wordt gelegd tussen deze 5 loopbaanvragen en het effectief solliciteren, het gebruiken van het VDAB Mijn Loopbaandossier, de VDAB website en hoe zelf een loopbaangesprek voeren met je leerlingen. Dit alles in 4 modules.

 • Unizo: Creëer ondernemende jongeren!
  Info volgt.

Organisator

Evelien Vanhelmont, Dienst onderwijs, Tel. 016 26 73 46, evelien.vanhelmont@vlaamsbrabant.be

Wanneer

donderdag 11 oktober 2018 van 09.30 tot 15.15 uur

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Prijs

gratis

Schrijf je online in

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven