Home > Kalender > Onderwijs en vorming > Vorming schooluitval en psychische kwetsbaarheid

Vorming schooluitval en psychische kwetsbaarheid

Wat?

Sommige jongeren in ons onderwijs hebben een verhoogd risico op schooluitval. Deze vorming biedt de nodige handvatten om de problematiek goed te begrijpen én een kwaliteitsvol begeleidingstraject uit te zetten. Het ultieme doel is om deze jongeren vooruit te helpen door voor een vlotte én effectieve samenwerking te zorgen tussen de verschillende betrokkenen.

De vorming is interactief. We nodigen de deelnemers uit om vanuit eigen ervaringen onmiddellijk aan de slag te gaan met de inzichten die we aanbieden. Op de terugkomdag wisselen we de eerste ervaringen met elkaar en de opleiders uit, zodat we het leereffect van de vorming verder kunnen optimaliseren en bijsturen.

Je kan niet meer inschrijven voor deze vorming.

Wanneer?

  • 17 januari 2019 in CC Oud Gasthuis in Asse OF 31 januari 2019 in het provinciehuis te Leuven van 9.00 uur tot 16.30 uur
  • terugkomdag voor iedereen op 25 april 2019 van 9.00 uur tot 13.00 uur in het provinciehuis te Leuven

Voor wie?

  • CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren, leerkrachten derde graad lager onderwijs, leerlingenbegeleiders secundair onderwijs.
  • We voorzien per groep maximaal 50 personen. Je schrijft in voor één van de vormingsdagen en we verwelkomen iedereen opnieuw op de terugkomdag op 25 april 2019.
  • In duo deelnemen (CLB-school) is een meerwaarde maar geen 'must' voor de inschrijving.

Prijs

  • 50 euro
  • Dit bedrag schrijf je, na inschrijving, over op rekening BE29 7370 4807 5364 (VCLB Vlaams-Brabant en BHG) met vermelding 'Vorming SU + naam + organisatie' vóór 31 december 2018

Organisator

Provincie Vlaams-Brabant en het provinciaal netwerk 'Samen tegen Schooluitval'

Wanneer

donderdag 17 januari 2019 van 09.00 tot 16.30 uur

Locatie

CC Oud Gasthuis in Asse - Huinegem 4 - 1730 Asse

Prijs

50 euro

Extra informatie

Contact

Dienst onderwijs, Tel. 016 26 76 23, onderwijs@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Onderwijs en vorming

Naar boven