Home > Kalender > Onderwijs en vorming > Kleuterparticipatie – Leerplichtcontrole

Inspirerend lokaal onderwijsbeleid Kleuterparticipatie – Leerplichtcontrole

Inhoud van deze dag

De provincie Vlaams-Brabant nodigt je uit voor een inspiratiemoment rond kleuterparticipatie en leerplichtcontrole.

Schrijf je alvast online in vóór 5 maart 2019.

 • Wetenschappelijk onderzoek is duidelijk: kleuteronderwijs is absoluut zinvol. Deelname aan onderwijs op vroege leeftijd verkleint immers de kans op achterstand en vergroot de kans op gekwalificeerd uitstromen. Daarnaast heeft kleuteronderwijs ook een positieve invloed op sociaal gedrag (delen, samenwerken, empathie), zelfregulatie (bv. autonoom werken) en leermogelijkheden.

  Tijdens het inspiratiemoment zoomen we in op kleuterparticipatie. Waar gaat het precies over? Wat weten we over kleuterparticipatie? Welke tools en instrumenten kunnen we inzetten? Hoe kan je als lokaal bestuur inzetten op kleuterparticipatie? Vlaams kleutercoördinator Sara De Meerleer neemt ons mee in dit verhaal.

 • België is één van de weinige landen met een voltijdse leerplicht tot zestien jaar én een deeltijdse leerplicht tot achttien jaar. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid in Vlaanderen. De leerplichtcontrole vormt één van de kerntaken van AGODI.

  Tijdens het inspiratiemoment zoomen we dan ook in op de leerplichtcontrole. Waar gaat het precies over? Hoe verloopt deze procedure? Welke taak is er weggelegd voor de lokale besturen? Vlaams coördinatoren Brenda De Wilde en Steven Bruneel lichten dit graag toe.

Doelgroep

Schepenen, ambtenaren en medewerkers van lokale besturen die in hun gemeente verantwoordelijk zijn voor het thema kleuterparticipatie/leerplichtcontrole.

Programma

 • Onthaal
 • We geven informatie over: 
  • Kleuterparticipatie:
   • Het actieplan kleuterparticipatie
   • Beschikbaar cijfermateriaal voor de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten.
   • Een inzage in cijfers waarover scholen beschikken
   • Mogelijke partners om samen te werken aan kleuterparticipatie
   • Aandachtspunten bij het samenwerken
   • Ontwikkelde instrumenten ter ondersteuning van scholen en lokale besturen 
   • Het ondersteuningsaanbod van AGODI
  • Leerplichtcontrole:
   • Leerrecht en leerplicht
   • AGODI en de lokale besturen werken samen
   • Huisonderwijs als alternatief
   • Leerrecht en Gelijke Onderwijskansen
 • We maken tijd voor vragen, voorstellen, bedenkingen van de aanwezigen
 • Gemeenten kunnen cijfers over de kleuterparticipatie voor de eigen gemeenten opvragen. De Vlaamse kleutercoördinator bezorgt die cijfers achteraf.

Wanneer

dinsdag 12 maart 2019 van 13.30 tot 16.00 uur

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Prijs

gratis

Extra informatie

Contact

Els Breunig, Dienst onderwijs, Tel. 016 26 74 07, els.breunig@vlaamsbrabant.be

Schrijf je in voor het inspiratiemoment kleuterparticipatie en leerplichtcontrole

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven