Home  > Onderwijs en vorming  > Provinciaal onderwijs  > Solliciteren bij het provinciaal onderwijs  > Online solliciteren voor het provinciaal onderwijs Vlaams-Brabant

Online solliciteren voor het provinciaal onderwijs Vlaams-Brabant

Interesse in een functie?

  • Vul je gegevens in.
  • Je komt automatisch in onze databank terecht.
  • We contacteren je als jouw profiel het best overeenstemt met een vacature.
  • Solliciteer via onderstaand online formulier.
  • Je solliciteert voor het schooljaar 2017-2018.

Online sollicitatieformulier

Opgelet: alle velden met een * moeten worden ingevuld.
Naam
Adres
Persoonlijk
Gelieve je geboortedatum te noteren zoals dit voorbeeld:
01/02/1983
Contact
Welke opdracht verkies je (meerdere mogelijk) *
Waar ben je bereid te werken (meerdere mogelijk) *

Diploma's, opleiding, gewenste ambt(en) en ervaring

Gelieve meerdere diploma's op te sommen, gescheiden door een komma. Bijvoorbeeld: diploma 1, diploma 2, diploma 3, ...

Lerarenopleiding *

Gelieve meerdere ambten op te sommen, gescheiden door een komma. Bijvoorbeeld: ambt 1, ambt 2, ambt 3, ...

Je curriculum vitae (cv)

Het bestand dat je wil opladen moet één van volgende types zijn: pdf, doc, docx, odt, rtf en mag niet groter zijn dan 5 MB. Gebruik geen accenttekens, afkappings- of weglatingstekens.

Naar boven