Home  > Onderwijs en vorming  > Provinciaal onderwijs

Provinciaal onderwijs

De Sterretjes buitengewoon lager onderwijs

Provinciale school voor Buitengewoon Lager Onderwijs in Tienen.

De Wijnpers

De Wijnpers biedt studierichtingen aan op technisch, artistiek en beroepsniveau.

Secundair onderwijs: PISO

Brede waaier studierichtingen. Organiseert in de 1e graad zowel A- als B-klassen. In de 2de en 3de graad enkel technisch en beroepsonderwijs.

Solliciteren bij het provinciaal onderwijs

Een goede schoolomgeving wordt mogelijk gemaakt door gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.

Naar boven