Home  > Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming

Doe-beurs 2020

Leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs en uit het 1ste jaar secundair onderwijs kunnen kennismaken met tal van academische en technische beroepen.

Vorming voor Ambtenaren: PIVO

Opleiding, training en vorming van overheids-personeel van provincies en gemeenten, OCMW's, politie-, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

Studietoelagen

De Vlaamse overheid geeft studietoelagen aan leerlingen en studenten Secundair Onderwijs uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Nieuws

Vraag je 'Lou-pakket' aan!

Lou, nieuw educatief materiaal voor in de kleuterklas!

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Voor het eerst naar school

Wat moet je weten als je kind naar de kleuter- of lagere school gaat in Vlaams-Brabant?

Alle publicaties

Kalender

18 november 2019

Infomoment Mind Set Grow

Wil je weten hoe je leerlingen gemotiveerd houdt? Een op groei gerichte mindset kan je hierbij helpen. Schrijf je vóór 12 november in voor het infomoment 'Mind Set Grow'.

Alle activiteiten

Naar boven