Home  > Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming

Vorming voor Ambtenaren: PIVO

Opleiding, training en vorming van overheids-personeel van provincies en gemeenten, OCMW's, politie-, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

Studietoelagen

De Vlaamse overheid geeft studietoelagen aan leerlingen en studenten Secundair Onderwijs uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Nieuws

Vraag je 'Lou-pakket' aan!

Lou, nieuw educatief materiaal voor in de kleuterklas!

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Voor het eerst naar school

Wat moet je weten als je kind naar de kleuter- of lagere school gaat in Vlaams-Brabant?

Alle publicaties

Kalender

10 mei 2019

Studiedag 'schooluitval voorkomen'

Uit onderzoek blijkt dat een leerling die zich verbonden voelt met de school, minder kans heeft op schooluitval. Maar hoe zorg je voor zo'n verbindend schoolklimaat? Kom naar de studiedag en ontdek het antwoord.

Alle activiteiten

Naar boven