Home  > Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming

Doe-beurs 2019

Leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs en uit het 1ste jaar secundair onderwijs kunnen kennismaken met tal van academische en technische beroepen.

Vorming voor Ambtenaren: PIVO

Opleiding, training en vorming van overheids-personeel van provincies en gemeenten, OCMW's, politie-, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

Studietoelagen

De Vlaamse overheid geeft studietoelagen aan leerlingen en studenten Secundair Onderwijs uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Nieuws

Vraag je 'Lou-pakket' aan!

Lou, nieuw educatief materiaal voor in de kleuterklas!

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Voor het eerst naar school

Wat moet je weten als je kind naar de kleuter- of lagere school gaat in Vlaams-Brabant?

Alle publicaties

Kalender

17 januari 2019

Vorming schooluitval en psychische kwetsbaarheid

Sommige jongeren in ons onderwijs hebben een verhoogd risico op schooluitval. Deze vorming biedt de nodige handvatten om de problematiek aan te pakken.

Alle activiteiten

Naar boven