Vacature - Tijdelijke vervanging directeur PISO

 • Tijdelijke aanstelling
 • Educatieve master of master met pedagogische bekwaamheid
 • Toon je interesse uiterlijk 3 september (12 uur 's middags) via mail naar wervingond [at] vlaamsbrabant.be
 • Als antwoord krijg je de schriftelijke opdrachten
 • Formele kandidaatstelling uiterlijk 6 september 2021

Functieomschrijving

De Provincie Vlaams-Brabant is het schoolbestuur van het PISO in Tienen. Deze school heeft een gespecialiseerd aanbod in arbeidsmarktgerichte richtingen en richtingen met dubbele finaliteit.

Jouw taak bestaat er in om de schoolorganisatie te coördineren en de werking van de school toekomstgericht verder mee vorm te geven.

 • ontwikkel en realiseer een gedragen toekomstgerichte onderwijsvisie voor de school.
 • bouw de schoolorganisatie hiervoor verder uit, gestoeld op een gepast HRM-beleid.
 • geef leiding aan het personeel en begeleid hen. Houd de motivatie van je medewerkers warm en bouw samen met hen aan een open leeromgeving: een school waarop iedereen trots kan zijn. Je werkt daarbij participatief maar je kan ook grenzen stellen.
 • optimaliseer de interne organisatie van en afstemming tussen de verschillende afdelingen van de school.
 • zorg voor een gunstig studie- en leefklimaat voor de leerlingen.
 • zorg voor de nodige onderwijskundige ondersteuning bij de onderwijsprocessen.
 • sta in voor een goede communicatie en samenwerking met de ouders en voor een goede communicatie tussen leerkrachten en ouders.
 • overleg met interne en externe instanties in functie van een goede informatie-uitwisseling en samenwerking.
 • waak over het administratief, materieel en financieel beheer van de school en de toepassing van de onderwijsregelgeving.
 • verzorg de public relations van de school en bouw en onderhoud een netwerk aan contacten die van belang zijn voor de school en het studieaanbod.

Profiel

 • leiding kunnen geven en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
 • team- en leerlinggericht werken, motiveren en coachen.
 • uiteenlopende meningen en belangen verzoenen en weerstand ombuigen naar samenwerking ter realisatie van het schoolproject.
 • creatief en flexibel, open staan voor innovatie en probleemoplossend denken.
 • vlot en duidelijk communiceren met zeer diverse groepen: personeel, ouders, leerlingen en externe partners van de school.
 • een brede culturele, sociale en technologische interesse.
 • een grondige kennis van het wettelijke en reglementaire kader met betrekking tot het (secundair) onderwijs.
 • kennis van en ervaring met actuele didactische en pedagogische inzichten en de modernisering van het secundair onderwijs.

Kandidaten bezitten het diploma van ofwel

 • educatieve master (met lesopdracht)
 • educatieve master (zonder lesopdracht)
 • master en bewijs pedagogische bekwaamheid (met lesopdracht)
 • master en bewijs pedagogische bekwaamheid (zonder lesopdracht)

Aanbod

Procedure

De selectie bestaat uit:

 • screening van je cv
 • beoordeling van je motivatiebrief
 • beoordeling van de schriftelijke opdracht
 • een gesprek met de jury

Solliciteren?

 • Stuur ten laatste op 3 september 2021, 12 uur 's middags een mail naar wervingond [at] vlaamsbrabant.be.
  Als antwoord krijg je de inhoud van de opdrachten die je schriftelijk moet maken:
  • uitgebreide motivatiebrief
  • probleemstelling voor de schriftelijke casus
 • Stuur uiterlijk maandag 6 september 2021 (middernacht) je formele kandidaatstelling met cv, motivatiebrief en schriftelijke casus terug naar wervingond [at] vlaamsbrabant.be.
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor het gesprek.
 • Het gesprek zal plaatsvinden op 16 of 17 september 2021.

Meer informatie over de job en de selectieprocedure zijn verkrijgbaar bij Jan Boon: 0486 97 26 99 of jan.boon [at] vlaamsbrabant.be
Bijkomende informatie over de school en het provinciebestuur:
www.piso.be en www.vlaamsbrabant.be.

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.