Toegankelijkheidsadvies en subsidies

Toegankelijkheidsclausules voor lokale besturen en private partners die een subsidie ontvangen.

Snel naar

Toegankelijkheid en investeringssubsidies

 • Verplichte toegankelijkheidsclausule
  De provincie Vlaams-Brabant wenst dat lokale besturen en private partners die een provinciale investeringssubsidie ontvangen rekening houden met toegankelijkheid voor personen met een handicap.
 • Gratis advies
  Daarom voorziet de provincie een gratis toegankelijkheidsadvies uitgevoerd door Inter.
 • Hoe verloopt de procedure?
  • Je neemt zelf contact op
   Je neemt zelf contact op met Inter en laat dit advies uitvoeren op basis van de plannen. Bij de subsidieaanvraag wordt een adviesovereenkomst én een toegankelijkheidsadvies toegevoegd.
  • Ondertekende adviesovereenkomst
   Zijn er nog geen plannen, dan voeg je bij de subsidieaanvraag alleen een ondertekende verklaring toegankelijkheidsadvies. In dat geval schakelen we Inter in op het moment dat de subsidie is goedgekeurd.
  • Aard van de investeringen
   Ook indien de aard van de investeringen niet relevant zijn voor een toegankelijkheidsadvies, voeg je een ondertekende verklaring toegankelijkheidsadvies bij de subsidieaanvraag toe.

Checklist toegankelijke evenementen bij provinciale subsidies

De provincie Vlaams-Brabant wenst dat lokale besturen en private partners die een provinciale subsidie ontvangen, rekening houden met toegankelijkheid voor personen met een handicap. Daarom wordt bij alle subsidies die aangewend worden voor een publieksgerichte activiteit een ingevulde checklist toegankelijke evenementen opgevraagd.

Checklist toegankelijke evenementen

 • Je voegt een ingevulde checklist toegankelijke evenementen bij de subsidieaanvraag.
 • Is het evenement nog niet concreet bij de aanvraag dan wordt bij toekenning van de subsidie uitdrukkelijk gevraagd rekening te houden met toegankelijkheid bij de verdere uitwerking van het evenement.
 • Voor kleinschalige activiteiten gebruik je de verkorte versie checklist toegankelijke activiteiten.

Nog een vraag over toegankelijkheid?

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

mobiliteitscentrale [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.