STEAM-atelier in jouw gemeente

Organiseer een STEAM-atelier in jouw gemeente en stimuleer kinderen uit het lager onderwijs om hun Nederlands te verbeteren. Interesse? Stel jouw gemeente ten laatste 6 december kandidaat.

Snel naar

Wat is een STEAM-atelier?

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics.

Tijdens een STEAM-atelier:

 • Doen kinderen spelenderwijs aan taalverwerving.
 • Maken ze op een laagdrempelige manier kennis met de onderdelen van STEAM vanuit verschillende kunstdisciplines.
 • Maken ze kennis met het vrijetijdsaanbod in de gemeente.

Praktisch:

 • In de Krokusvakantie of de Paasvakantie.
 • Duurt 1 week en wordt elke dag opgedeeld in 2 dagdelen (voormiddag/namiddag)
 • In het ene dagdeel verzorgt de provincie vijf workshops STEAM.
 • In het andere dagdeel organiseer je als gemeente vijf workshops waarbij kinderen kennis maken met het vrijetijdsaanbod van de gemeente (bv. Academie: dans, woord, tekenen, muziek; sport; jeugdbeweging; …)

Voor wie is een STEAM-atelier bedoeld?

Kinderen uit het lager onderwijs die een stimulans kunnen gebruiken om hun Nederlands te verbeteren:

 • Anderstalige nieuwkomers
 • Kinderen met een andere thuistaal
 • Taalzwakke leerlingen 

De gemeente kiest zelf zijn doelpubliek (1e graad, 2e of 3de graad).

Wat doen wij voor jou?

 • Wij financieren en zorgen voor professionele lesgevers: 5 dagdelen (elke dag voor- of namiddag) ter waarde van € 1.150. Opgelet, de gemeente zorgt wel dat er minstens 1 begeleider/vrijwilliger aanwezig is tijdens de STEAM-workshop.
 • Wij werken de inhoud van de STEAM-workshops uit. De focus in de workshops ligt op kunst en creativiteit, onderzoeken en experimenteren. We gaan samen met de kinderen op pad en zoeken naar overeenkomsten tussen een kunstenaar en een wetenschapper.
 • We voorzien vooraf een gratis digitale opleiding voor alle lesgevers en vrijwilligers/begeleiders over hoe zij op een efficiënte manier taal kunnen stimuleren. De workshop is verplicht te volgen door alle betrokken vrijwilligers/begeleiders en de gevers van de workshops vrijetijdsaanbod.

Wat doe je als gemeente?

 • Je organiseert een STEAM-atelier voor minimum 10 en maximum 15 kinderen. Voorzie je een extra begeleider, kan je tot maximum 20 kinderen ontvangen.
 • Je neemt de praktische organisatie van de week op, al dan niet in samenwerking met één of meerdere scholen.
 • Je stelt het weekprogramma samen (programma: 1 dagdeel STEAM + 1 dagdeel vrijetijdsaanbod +  voor- en na opvang)
 • Je zorgt voor begeleiders/vrijwilligers, regelt de toeleiding en de inschrijvingen van de deelnemers. 
 • Je zorgt voor actieve workshops voor kinderen die het vrijetijdsaanbod in de gemeente kenbaar maken. Bv.:
  • Een workshop waarbij de jeugdbeweging één dagdeel met spelletjes vult
  • De academie die een teken-, woord, muziek- of dansworkshop geeft.
  • Een sportclub die een dynamische sportles over hun discipline geeft.
 • Je zorgt voor de lokalen waar de workshops worden gegeven.
 • Vraag je als gemeente een financiële bijdrage aan de deelnemers, dan doe je dit op een laagdrempelige en sociale manier.
 • Je evalueert het project en werkt mee aan het opzetten van een draaiboek in functie van de uitbreiding van het project.

Stel jouw gemeente kandidaat

Overheidsdienst, bedrijf, vereniging, ...
Wanneer zou je een STEAM-atelier organiseren?
Voor welke graad wil je een STEAM-atelier inrichten?
Op welke doelgroep ligt de focus?
Wil je meewerken aan een draaiboek?

Nog een vraag over het STEAM-atelier?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

onderwijs [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.