Ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Snel naar

Wat is het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant?

Het ruimtelijk structuurplan probeert op enkele pertinente vragen over de invulling van de ruimte in Vlaams-Brabant een antwoord te bieden. Het is geen plan in de enge zin van het woord, maar het is een beleidsdocument dat vertelt hoe we in de toekomst onze ruimte willen organiseren.

Enkele vragen die het ruimtelijk structuurplan probeert te beantwoorden, zijn:

 • Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden en waar?
 • Moeten er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, waar moeten deze gelegen zijn en hoe groot zouden ze moeten zijn?
 • Welke ruimte moet er vrijgehouden worden voor natuur en landbouw?

Herziening ruimtelijk structuurplan

Zes jaar na het publiceren van het originele ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant in 2004 werden er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Deze werden uiteindelijk in 2012 gepubliceerd in een addendum.

De voornaamste wijzigingen gaan over:

 • De mogelijkheden voor de bouw van sociale woningen in de woonkernen.
 • De inplanting van een lokale bedrijvenzone door de gemeente.
 • De ontwikkelingsmogelijkheden in de economische knooppunten Kampenhout-Sas, Londerzeel en Ternat.

Tijdlijn goedkeuring ruimtelijk structuurplan

 • 11 Mei 2004
  De provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het ruimtelijk structuurplan definitief vast.
 • 29 juni 2004
  De provincieraad neemt een aanvullend provincieraadsbesluit aan waarbij de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor openluchtrecreatieve verblijven (campings) het statuut van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan krijgen.
 • 7 oktober 2004
  De Vlaamse regering keurt het provinciaal ruimtelijk structuurplan goed.
 • 16 November 2004
  Het ministerieel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad.
 • 1 December 2004
  Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is in werking getreden.
 • 5 maart 2012
  De provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het addendum bij het ruimtelijk structuurplan voorlopig vast.
 • 6 November 2012
  De Vlaamse regering keurt het addendum bij het ruimtelijk structuurplan goed.
 • 21 November 2012
  Het ministerieel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad.

Meer weten over het ruimtelijk structuurplan?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.