Strategisch project Getestreek

We ontwikkelen een duurzame en gemeenschappelijke visie voor de verdere ontwikkeling van de Getestreek.

Snel naar

Bezorg ons jouw idee

Woon je in de Getestreek en heb je een goed idee voor jouw streek? Gebruik één van de mooie postkaarten "onverGETElijk" en laat het ons weten.

  • Hoe kunnen we in de toekomst water op een duurzame manier beheren en gebruiken?
  • Welke plaats heeft water in ons dagelijks leven?
  • Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als burger?
  • Welke plaats heeft water in het landschap?

Deze postkaarten zijn een initiatief van het PlattelandATELIER en Vlaams-Brabant.

Werken rond 4 kernthema's

We bouwen aan een duurzame landschapsvisie rekening houdende met:

Leefbare dorpen 
We stemmen de nood aan lokale voorzieningen en duurzame mobiliteit af op de stads- en dorpskernen in deze landelijke regio. We vermijden ook verdere ruimtelijke versnippering.

Open ruimte 
We werken aan ecologische waarden met oog voor de landbouw en de uitbouw van een levend rivierensysteem. We koppelen hieraan ook maatregelen om wateroverlast te voorkomen.

Recreatie en toerisme 
We bouwen het aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen verder uit en houden rekening met de streekidentiteit en -herkenbaarheid.

Historisch erfgoed 
We zorgen ervoor dat historisch erfgoed een andere bestemming of invulling krijgt.

Partners

Meer weten over Strategisch Project Getestreek?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.