Opgewekt Pajottenland

Samen met lokale partners zoeken we naar de ideale mix van duurzame energiebronnen in het Pajottenland.

Snel naar

Doel strategisch project

Met het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ werken we een visie uit om het Pajottenland tegen 2040 energieneutraal te maken. Samen met lokale partners zoeken we naar de ideale mix van duurzame energiebronnen.

Dit doen we door in te zetten op:

  • Hernieuwbare energie
  • Verbetering van de leefbaarheid in de dorpen
  • Versterking van de open ruimte door landschapszorg

Landschapsstudie

Het glooiend landschap van het Pajottenland biedt heel wat mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.

De studie onderzoekt:

  • Welke energiebronnen het meest efficiënt zijn voor het Pajottenland.
  • Hoe we deze energiebronnen best integreren in het landschap.
  • De lokale gedragenheid en participatie door omwonenden.

Meer info over deze studie?

 

De Vlaamse overheid voorziet voor de periode 2019-2021, € 300.000 aan subsidies voor dit strategisch project.

Bouw je eigen virtuele energielandschap

We hebben nog een hele weg af te leggen om tegen 2040 in een energieneutraal Pajottenland te wonen. Enerzijds dienen we te besparen op energie en anderzijds dienen we in te zetten op hernieuwbare energiebronnen. Maar wat is nu de ideale mix?

Denk mee over hoe we energie uit zon, wind, biomassa en waterkracht inzetten in het Pajotse landschap. Bouw jouw eigen virtuele energielandschap en laat zo je stem gelden. De resultaten van deze bevraging leggen we in het voorjaar 2021 voor aan de beleidsmakers in de Pajotse gemeenten.

Partners

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van dit project?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meer weten over Opgewekt Pajottenland?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

sp.pajottenland [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.