Opgewekt Pajottenland

Samen met lokale partners zoeken we naar de ideale mix van duurzame energiebronnen in het Pajottenland.

Snel naar

Landschapsstudie

Het glooiend landschap van het Pajottenland biedt heel wat mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. De landschapsstudie bestudeert de best mogelijke mixen van hernieuwbare energiebronnen voor 10 Pajotse gemeenten.

 

De studie houdt rekening met:

  • Welke energiebronnen het meest efficiënt zijn voor het Pajottenland.
  • Hoe we deze energiebronnen best integreren in het landschap.
  • De lokale gedragenheid en participatie door omwonenden.

 

Meer info over deze studie?

  • Raadpleeg de startnota van het project (pdf toevoegen)
  • Raadpleeg de resultaten van de landschapsstudie (pdf toevoegen)
  • Raadpleeg de systeemenergieanalyse (pdf toevoegen)

 

Dit project draagt bij aan de wens van de provincie Vlaams-Brabant om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.

De Vlaamse overheid voorziet voor de periode 2019-2021, € 300.000 aan subsidies voor dit strategisch project.

Partners

Meer weten over Opgewekt Pajottenland?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.