Waterpreventieve maatregelen

Subsidie voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast.

Snel naar

Wat?

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van:

  • 7.500 euro voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden.
  • 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Voor wie?

  • Ben je eigenaar, mede-eigenaar of huurder van een bewoonde woning, een gebouw in collectief gebruik of een gebouw dat je beroepsmatig gebruikt?

En

  • Ligt dit gebouw in één van de gebieden in Vlaams-Brabant die de deputatie heeft aangeduid als prioritaire projectgebieden voor waterpreventie? Zie overzichtskaart projectgebieden onderaan deze pagina.

Dan kom je in aanmerking voor subsidies voor waterpreventieve maatregelen.

Procedure

  1. Via een geïntegreerde aanpak laat je voor je perceel een voorafgaande studie uitvoeren die de noodzakelijke maatregelen vermeldt om je gebouw te beschermen tegen wateroverlast. Vraag je gratis studie aan via waterpreventie [at] vlaamsbrabant.be.
  2. Vraag online advies over de werken die je wilt uitvoeren. Geef op het adviesaanvraagformulier aan of je akkoord gaat met de voorgestelde werken uit de studie, of verduidelijk hoe en waarom je hiervan wil afwijken.
  3. Binnen een termijn van 60 kalenderdagen na ontvangst van je adviesvraag brengt de dienst waterlopen advies uit.
  4. Na positief advies van de dienst waterlopen kan je starten met de uitvoering van de waterpreventieve maatregelen. De uitvoering gebeurt conform de studie of het daarvan afwijkende advies van de dienst waterlopen.
  5. Belangrijk! Voor, tijdens én na de werken neem je foto's zodat de uitvoering van zichtbare en niet-zichtbare maatregelen goed gedocumenteerd is. Dit beeldmateriaal moet je als bewijs van uitvoering van de maatregelen toevoegen aan je subsidieaanvraag.
  6. Na uitvoering van de werken dien je je subsidieaanvraag in. Dit doe je ten laatste een jaar na de voltooiing van de werken.

Dossier indienen

Let op! Deze knop enkel gebruiken bij stappen 2 en 6 van de procedure.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

waterpreventie [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.