Subsidiëring van noodhulp

Subsidie voor verlenen van noodhulp aan kwetsbare bevolkingsgroepen, die zich bevinden in het Zuiden.

Snel naar

Wat?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet jouw noodhulpactie voldoen aan deze criteria:

 • op korte termijn de meest levensnoodzakelijke behoeften van de slachtoffers van een ramp lenigen
 • noodhulp verlenen aan slachtoffers zonder onderscheid van ras, godsdienst, geslacht, leeftijd, nationaliteit of politieke overtuiging
 • gebaseerd zijn op onpartijdige beslissingen, uitsluitend in functie van de behoeften en het belang van de slachtoffers

Voor wie?

Alleen onderstaande erkende ngo's (niet-gouvernementele organisaties) komen in aanmerking voor de subsidie (besluit deputatie 2004): 

 • Artsen zonder Grenzen
 • Memisa
 • Rode Kruis Vlaanderen Internationaal 
 • Caritas Internationaal Hulpbetoon
 • Protestantse Solidariteit
 • Oxfam Solidariteit 
 • Tearfund
   

Procedure

Dien je aanvraagdossier in met volgende gegevens:

 • Identificatie van de subsidieaanvrager
 • Omschrijving van de gebeurtenis die de noodhulpactie rechtvaardigt
 • Omschrijving en doelstelling van de actie
 • Begroting van de voorgestelde actie

Dossier indienen

Dien je dossier in per e-mail naar noord-zuid [at] vlaamsbrabant.be of per post.

Documenten

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17 uur

noord-zuid [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen