Stimuleren huisvestingsinitiatieven door lokale besturen

De provincie stimuleert huisvestingsinitiatieven door projectsubsidies toe te kennen voor de realisatie van huurwoningen of door renteloze renovatieleningen toe te staan.

Snel naar

Wat?

De provincie kan huisvestingsinitiatieven stimuleren:

 • door een tegemoetkoming toe te kennen voor een voortraject, kleine projecten of specifieke types van woningen.
 • of door renteloze renovatieleningen of leningen voor energiebesparende maatregelen toe te staan.
 • of door renteloze leningen voor grondverwerving toe te staan.

Lees het subsidiereglement onderaan deze pagina voor alle geldende voorwaarden.

Voor wie?

 • OCMW's (of verenigingen van OCMW's)
 • Gemeenten (of verenigingen van gemeenten)
 • Vlaams Woningfonds voor de grote gezinnen
 • Sociale-verhuurkantoren
 • Elke andere initiatiefnemer waarop artikel 80, § 1 en § 3 van de Huisvestingscode van toepassing is.
 • Elke initiatiefnemer waarvan de deputatie oordeelt dat ze een opdracht van algemeen belang uitvoert.

Zuiver particuliere initiatieven worden uitgesloten.

Procedure

 1. Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier, digitaal in tijdens één van de twee selectierondes die jaarlijks plaatsvinden:
  • Eerste selectieronde: indienen ten laatste op 31 januari.
  • Tweede selectieronde: indienen ten laatste op 30 juni.
 2. Let op! Gebruik onderaan deze pagina het juiste aanvraagformulier voor de gewenste subsidie.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.