Sociale huur

Subsidie voor het realiseren van sociale huurwoningen waarbij ook ingezet wordt op kernversterking, woningdelen en/of kleinschalig wonen.

Snel naar

Wat?

De provincie geeft subsidies voor de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen in Vlaams-Brabant door:

 • De nieuwbouw van sociale huurwoningen.
 • De vervangingsbouw van al bestaande sociale huurwoningen.
 • De vervangingsbouw van onroerend goed naar sociale huurwoningen.
 • De grondige renovatie van onroerend goed met een andere bestemming dan sociale verhuur naar sociale huurwoningen.

Het subsidiebedrag bedraagt € 15.000 tot € 20.000 per woongelegenheid met een maximum van 20 woningen per project en is afhankelijk van:

 • De gemeente waar het project gerealiseerd wordt.
 • De evolutie van de lokale verkoopprijzen op de private woonmarkt.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan de volgende rechtspersonen:

 • Woonmaatschappijen (WM) die:
  • Erkend zijn door het Vlaams Gewest én
  • Gelegen zijn in Vlaams-Brabant
 • Samenwerkingsverbanden tussen WM en Vlabinvest APB
 • Gemeenten
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • OCMW’s
 • Verenigingen van OCMW’s
 • Vlaams Woningfonds

Procedure

 • Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier, digitaal in.
 • Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen maar uiterlijk voor de start van de bouw van het project. 
 • Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier en voeg de gevraagde stukken toe:
  • Een kaart met daarop de aanduiding van:
   • de ligging van het project ten opzichte van de dichtstbijzijnde kern
   • de ligging van primaire en sociaal-culturele voorzieningen.
  • Een nota en eventueel beeldmateriaal waarin je aantoont dat het project inzet op kernversterking, woningdelen en/of kleinschalig wonen.
    

Nog een vraag over deze subsidie?

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.