Sociale huur

Subsidie voor het realiseren van sociale huurwoningen waarbij ook ingezet wordt op kernversterking, woningdelen en/of kleinschalig wonen.

Snel naar

Wat?

De provincie geeft subsidies voor de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen in Vlaams-Brabant door:

 • De nieuwbouw van sociale huurwoningen.
 • De vervangingsbouw van al bestaande sociale huurwoningen.
 • De vervangingsbouw van onroerend goed naar sociale huurwoningen.
 • De grondige renovatie van onroerend goed met een andere bestemming dan sociale verhuur naar sociale huurwoningen.

Het subsidiebedrag bedraagt € 15.000 tot € 20.000 per woongelegenheid met een maximum van 20 woningen per project en is afhankelijk van:

 • De gemeente waar het project gerealiseerd wordt.
 • De evolutie van de lokale verkoopprijzen op de private woonmarkt.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan de volgende rechtspersonen:

 • Woonmaatschappijen (WM) die:
  • Erkend zijn door het Vlaams Gewest én
  • Gelegen zijn in Vlaams-Brabant
 • Samenwerkingsverbanden tussen WM en Vlabinvest APB
 • Gemeenten
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • OCMW’s
 • Verenigingen van OCMW’s
 • Vlaams Woningfonds

Procedure

 • Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier, digitaal in.
 • Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen maar uiterlijk voor de start van de bouw van het project. 
 • Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier en voeg de gevraagde stukken toe:
  • Een kaart met daarop de aanduiding van:
   • de ligging van het project ten opzichte van de dichtstbijzijnde kern
   • de ligging van primaire en sociaal-culturele voorzieningen.
  • Een nota waarin je aantoont dat het project inzet op kernversterking, woningdelen en/of kleinschalig wonen. Voor het opstellen van deze nota is het raadzaam om de bijgevoegde richtlijnennota te gebruiken en beeldmateriaal toe te voegen om je argumenten te staven (plannen, visualisaties, foto’s van de projectlocatie …).

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.