Renovatie door sociale verhuurkantoren

Subsidie voor ingehuurde of in erfpacht genomen woningen te renoveren, te verbeteren, aan te passen en te onderhouden conform de Vlaamse Wooncode.

Snel naar

Wat?

Bij een renovatieploeg dient de subsidie:

  • Ter omkadering voor begeleiding van renovatieploegen met minimaal 3 doelgroepmedewerkers.
  • Om de structurele werkingskosten te vereffenen met een maximum van 25% van het toegekende bedrag.

Bij een aangestelde sociale inschakelingsonderneming moet de subsidie worden aangewend voor de vergoeding van de gepresteerde werkuren.

Voor wie?

Door het Vlaamse Gewest, volgens het besluit van 6 februari 2004 betreffende de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, erkende sociale verhuurkantoren.

Procedure

  1. Dien je aanvraag digitaal in vóór 30 juni van elk kalenderjaar.

Dossier indienen

Vul het aanvraagformulier volledig in en verstuur naar lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.