Interreg Vlaanderen-Nederland – 2e oproep voor projecten

Werk je samen met een Nederlandse partner aan een project voor een slimmer, groener, socialer Europa of een Europa zonder grenzen?

Meld je project aan tot 9 februari 2023.

Snel naar

Wat?

Interreg Vlaanderen-Nederland geeft subsidies voor projecten in 4 prioritaire beleidsdomeinen. In deze oproep kan er een budget van 49,5 miljoen euro toegekend worden. 

Voor wie?

 • Je organisatie is gevestigd in het programmagebied.
 • Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid 
 • Eenmanszaken, maatschappen, VOF’s (NL) en commanditaire vennootschappen (NL) 

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Het project past in één van de 4 prioritaire beleidsdomeinen:  
  • Een slimmer Europa  
   • Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën. 
   • Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap  
  • Een groener Europa
   • Bevorderen energie-efficiëntie en verminderen uitstoot broeikasgassen
   • Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen 
   • Ontwikkelen slimme energiesystemen, netwerken, opslag  
   • Bevorderen klimaatadaptie en rampenrisicopreventie en -bestendigheid  
   • Overgang naar circulaire en hulpbronefficiënte economie  
   • Bevorderen biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en verminderen luchtverontreiniging (m.n. stikstof) 
  • Een socialer Europa  
   • Inclusieve arbeidsmarkt, oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel nieuwe als in transitie zijnde sectoren.  
   • Verbetering van de gelijke toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren 
   • Duurzaam toerisme, versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie 
  • Een Europa zonder grenzen: samenwerken om grensobstakels te overwinnen 
 • Je werkt samen met minstens 1 Vlaamse en 1 Nederlandse partner aan een gemeenschappelijk project.
 • Er is geen minimum- of maximumbudget per project.
 • Je kan maximaal 50% van de subsidiabele kosten met EFRO-middelen financieren. 

Procedure

De procedure verloopt in twee fases:

 1. Je meldt eerst een project aan: deadline 9 februari 2023.
  Op 17 mei 2023 beslist het Comité van Toezicht welk project doorgaat naar de tweede fase.
 2. Na een positieve beoordeling dien je de eigenlijke projectaanvraag in. De deadline voor de indiening is 6 oktober 2023.
  De goedkeuring van de projecten is gepland op 20 december 2023.

Extra tips

 • Raadpleeg de uitgebreide richtlijnen op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland. Je vindt er informatie over de tweede oproep, het thematisch kader en het programmagebied.
 • Doe beroep op onze projectadviseur voor begeleiding bij de voorbereiding en uitwerking van het project. De contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

Heb je een projectidee?

Beschrijf het hier kort (3-tal zinnen) en we geven je een antwoord binnen de 5 werkdagen.

Heb je nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

europa [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen