Aanvullende renovatielening

Renovatielening om de woningkwaliteit van gezinswoningen in Vlaams-Brabant te verbeteren.

Snel naar

Wat

De provincie geeft een aanvullende renovatielening voor het uitvoeren van:

 • Structurele werken aan de woning
 • Dakwerken
 • Afbraak en plaatsing van buitenschrijnwerk
 • Plaatsing of vervanging van centrale verwarming
 • Plaatsing of vervanging van elektrische installaties
 • Vernieuwing van sanitair

De renovatielening bedraagt € 2.500 tot € 20.000. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap bedraagt het maximumbedrag € 22.500.

Voor wie?

Natuurlijke personen

Procedure

 • Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier digitaal of per post in.
 • Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen.
 • Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier en voeg de gevraagde stukken toe:
  • Het attest hoofdlening, in te vullen door de instelling die de hoofdlening heeft toegekend.
  • Een bewijs van het netto-maandinkomen (het attest werkgever of de twee meest recente loonfiches of een attest van de RVA of een attest van de mutualiteit).
  • Het attest B, in te vullen door de Ontvanger der Registratie OF een kadastraal uittreksel online aangevraagd via www.myminfin.be.
  • Een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.
  • Een kopie van de aankoopakte van de woning. Ingeval een nieuwbouwwoning: een kopie van de aangegane leningen voor de bouw van de woning.
  • Een kopie van de bouwvergunning als dit vereist is voor de uitvoering van de werken.
  • Een uitgebreid bestek van de uit te voeren werken.
  • Als één of meerdere personen met een handicap deel uitmaken van het gezin: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt.

Dossier indienen

Dien jouw dossier hier vanaf 1 maart 2021 in.

Contact

 • Tel. 016 26 73 39 (enkel in de voormiddag tussen 8:30 en 12:00 uur)
 • E-mail: wonen [at] vlaamsbrabant.be
 • Bezoekers ontvangen we enkel op afspraak.