Aanvullende renovatielening

Renovatielening om de woningkwaliteit van gezinswoningen in Vlaams-Brabant te verbeteren.

Snel naar

Wat

De provincie geeft een aanvullende renovatielening voor het uitvoeren van:

 • Structurele werken aan de woning
 • Dakwerken
 • Afbraak en plaatsing van buitenschrijnwerk
 • Plaatsing of vervanging van centrale verwarming
 • Plaatsing of vervanging van elektrische installaties
 • Vernieuwing van sanitair

De renovatielening bedraagt € 2.500 tot € 20.000. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap bedraagt het maximumbedrag € 22.500.

Voor wie?

Natuurlijke personen

Procedure

 • Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier via mail naar wonen [at] vlaamsbrabant.be of per post in.
 • Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen.
 • Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier en voeg de gevraagde stukken toe:
  • Het attest hoofdlening, in te vullen door de instelling die de hoofdlening heeft toegekend.
  • Een bewijs van het netto-maandinkomen (het attest werkgever of de twee meest recente loonfiches of een attest van de RVA of een attest van de mutualiteit).
  • Het attest B, in te vullen door de Ontvanger der Registratie OF een kadastraal uittreksel online aangevraagd via www.myminfin.be.
  • Een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.
  • Een kopie van de aankoopakte van de woning. Ingeval een nieuwbouwwoning: een kopie van de aangegane leningen voor de bouw van de woning.
  • Een kopie van de bouwvergunning als dit vereist is voor de uitvoering van de werken.
  • Een uitgebreid bestek van de uit te voeren werken.
  • Als één of meerdere personen met een handicap deel uitmaken van het gezin: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt.

Contact

 • Tel. 016 26 73 39 (enkel in de voormiddag tussen 8:30 en 12:00 uur)
 • E-mail: wonen [at] vlaamsbrabant.be
 • Bezoekers ontvangen we enkel op afspraak.