Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Snel naar

Wat?

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

  • ofwel 65 jaar of ouder is;
  • ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Inkomensvoorwaarde

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan € 41.120 voor een alleenstaande en € 58.270 voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2018 - inkomsten 2017). 

Deze bedragen worden verhoogd met € 3.520 per persoon ten laste.

Procedure

  1. Dien je aanvraag (liefst) digitaal in samen met alle gevraagde documenten.

Belangrijk! Bepaalde gemeenten voorzien een aanvullende aanpassingspremie op de provinciale premie. Om hier gebruik van te maken, vul je de respectievelijke toelichtingsnota voor jouw gemeente in. Zie onderaan deze pagina.

Documenten

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

wonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.