Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap (t.e.m. 28 februari 2021)

Dit reglement loopt tot en met 28 februari 2021.

Vanaf 1 maart 2021 vraag je jouw subsidie aan via het nieuwe reglement 'Aanpassingspremie'.

Snel naar

Wat?

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

  • ofwel 65 jaar of ouder is;
  • ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Inkomensvoorwaarde

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan € 41.290 voor een alleenstaande en € 58.510 voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018). 

Deze bedragen worden verhoogd met € 3.530 per persoon ten laste.

Procedure

  1. Dien je aanvraag (liefst) digitaal in samen met alle gevraagde documenten.

Belangrijk! Bepaalde gemeenten voorzien een aanvullende aanpassingspremie op de provinciale premie. Om hier gebruik van te maken, vul je de respectievelijke toelichtingsnota voor jouw gemeente in. Zie onderaan deze pagina.

Documenten

Contact

  • Tel. 016 26 73 39 (enkel in de voormiddag tussen 8:30 en 12:00 uur)
  • E-mail: wonen [at] vlaamsbrabant.be
  • Bezoekers ontvangen we enkel op afspraak.