Aanpassingspremie

Premie voor ouderen en personen met een handicap die functionele aanpassingswerken laten uitvoeren aan hun woning.

Snel naar

Wat?

De provincie geeft een premie voor functionele aanpassingswerken zoals:

 • Aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon
 • Installatie van een verticale, stoel- en rolstoelplateaulift
 • Vergroten van deuropeningen en gangbreedte
 • Aanpassen van badkamer, wc of keuken
 • Aanleggen van hellende vlakken
 • Inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping
 • Communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen
 • Wegwerken van hinderlijke drempels
 • Installatie centrale verwarming
 • Plaatsing van verankerde steunhulpmiddelen
 • Plaatsing van een motor voor het automatiseren van rolluiken en garagepoort

De premie bedraagt 50% tot 75% van de kostprijs van de werken met een maximum van € 2.500. Per huishouden kan maar 1 keer het maximaal premiebedrag toegekend worden.

Deze premie is combineerbaar met de Vlaamse aanpassingspremie. Bekijk dus zeker ook of je hiervoor in aanmerking komt.

Voor wie?

Natuurlijke personen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent minstens 65 jaar oud OF erkend als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 • Je beschikt niet over de volle eigendom of het volledige vruchtgebruik van andere onroerende goederen waarvan het niet geïndexeerde kadastraal inkomen hoger is dan € 125.
 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen op het meest recente aanslagbiljet voor de personenbelasting is lager dan:
  • € 37.140 voor een alleenstaande
  • € 51.990 voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste. Eventueel te verhogen met € 4.160 per bijkomende persoon ten laste
  • € 51.990 voor koppels. Eventueel te verhogen met € 4.160 per persoon ten laste

De factuur van de werken waarvoor je de premie aanvraagt mag niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum.

In het reglement vind je meer informatie terug over alle voorwaarden en de aanpassingswerken die in aanmerking komen.

Procedure

 1. Dien digitaal of per post, een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in samen met alle bijlagen.
  • Digitaal (bij voorkeur) via de knop Online aanvragen of via mail naar wonen [at] vlaamsbrabant.be (wonen[at]vlaamsbrabant[dot]be)
  • Per post: Provincie Vlaams-Brabant, dienst wonen, Provincieplein 1, 3010 Leuven

   Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen. 

   Hulp nodig? De medewerkers van het woon- en energieloket in je buurt, helpen je bij het invullen en verzamelen van de gevraagde documenten. 

   Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier en voeg de volgende bijlagen toe:

   • Een kadastraal uittreksel met een overzicht van alle onroerende goederen van de aanvrager(s) mét vermelding van het kadastraal inkomen (gratis online opvraagbaar via www.myminfin.be). Je voegt voor elke aanvrager afzonderlijk een persoonlijk kadastraal uittreksel toe. Vraag een kadastraal uittreksel
   • Formulier B2, in te vullen door het ziekenfonds als de aanvrager voldoet aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT).
   • Formulier B3, in te vullen door de eigenaar van de woning als de aanvrager de woning huurt.
   • Kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.
   • Als de aanvrager een persoon met een handicap is: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
   • Als je de aanvraag indient vóór het uitvoeren van de werken: een bestek van de uit te voeren werken.
   • Als je de aanvraag indient na het uitvoeren van de werken: de facturen die betrekking hebben op de uitgevoerde werken.
 2. We toetsen jouw aanvraag aan de voorwaarden van het reglement. Indien nodig vragen we bijkomende informatie of doen we een plaatsbezoek.  
 3. De deputatie neemt een beslissing over de aanvraag. Wij brengen je op de hoogte van deze beslissing.

Belangrijk! Bepaalde gemeenten voorzien een aanvullende aanpassingspremie op de provinciale premie. Om hier gebruik van te maken, dien je bijkomend de respectievelijke toelichtingsnota voor jouw gemeente in te vullen. Zie onderaan deze pagina.

Documenten

Nog een vraag over deze premie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

wonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Alternatieven

Bekijk gerelateerd provinciaal aanbod:

Aanbod van andere instanties: