Aanpassingspremie

Premie aan ouderen en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand.

Snel naar

Wat?

De provincie geeft een premie voor aanpassingswerken zoals:

 • Aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon.
 • Installatie van een verticale, stoel- en rolstoelplateaulift.
 • Vergroten van deuropeningen en gangbreedte.
 • Aanpassen van badkamer, wc of keuken.
 • Aanleggen van hellende vlakken.
 • Inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping.
 • Communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen.
 • Wegwerken van hinderlijke drempels.
 • Installatie centrale verwarming.
 • Plaatsing van verankerde steunhulpmiddelen.
 • Plaatsing van een motor voor het automatiseren van rolluiken en garagepoort.

De woning moet gelegen zijn in Vlaams-Brabant.

De premie bedraagt 50 % tot 75% van de kostprijs van de werken met een maximum van € 2.500.

Voor wie?

De premie kan toegekend worden aan natuurlijke personen van minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Procedure

 • Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier, digitaal of per post in.
 • Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen. 
 • Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier en voeg de gevraagde stukken toe:
  • Formulier B1, in te vullen door de Ontvanger der Registratie OF een kadastraal uittreksel online aangevraagd via www.myminfin.be.
  • Formulier B2, in te vullen door het ziekenfonds als de aanvrager voldoet aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT).
  • Formulier B3, in te vullen door de eigenaar van de woning als de aanvrager de woning huurt.
  • Kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.
  • Als de aanvrager een persoon met een handicap is: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
  • Als je de aanvraag indient vóór het uitvoeren van de werken: een bestek van de uit te voeren werken.
  • Als je de aanvraag indient na het uitvoeren van de werken: de facturen die betrekking hebben op de uitgevoerde werken.

Dossier indienen

Dien jouw dossier hier vanaf 1 maart 2021 in.

Documenten

Contact

 • Tel. 016 26 73 39 (enkel in de voormiddag tussen 8:30 en 12:00 uur)
 • E-mail: wonen [at] vlaamsbrabant.be
 • Bezoekers ontvangen we enkel op afspraak.