Toegankelijkheid

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar dat deze website voor alle bezoekers bruikbaar is, dus ook voor ouderen, slechtzienden, blinden, kleurenblinden of personen met een auditieve of motorische handicap.

Snel naar

Afbeeldingen

De gebruikte afbeeldingen op deze website hebben een bijhorende tekstuele beschrijving. Indien nodig hebben ze een afzonderlijke tekstuele beschrijving.

Afdrukken van webpagina's

Iedere webpagina is makkelijk afdrukbaar via de browser. Een afzondelijke stylesheet genereert een optimale afdrukversie.

Navigatie en links

De navigatie is toegankelijk voor bezoekers die geen gebruik kunnen of willen maken van scripts of aparte software. Iedere pagina bevat een broodkruimel die de bezoeker toont waar hij zich bevindt.
Links bevatten zoveel mogelijk informatie over de achterliggende pagina's, websites of documenten.

De tabbladnavigatie van de pagina's over de provinciedomeinen is niet volledig toegankelijk. Wij werken aan een oplossing.

Lettertype en kleurgebruik

De lettergrootte is volledig schaalbaar via de browser. Kleurenblinde bezoekers mogen geen problemen ondervinden bij het raadplegen van deze website.

Documenten

Een aantal documenten (pdf-bestanden, Word-bestanden) op vlaamsbrabant.be zijn niet (volledig) toegankelijk. We werken aan een oplossing.

Nog niet alle websites en online dienstverlening zijn toegankelijk

Sommige websites en toepassingen voldoen nog niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen:

  • De online sollicitatieprocedure.
  • Sommige documenten.

Nog een vraag over toegankelijkheid?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

info [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.