Vacature mandaat deskundige ruimtelijke ordening en deskundige milieu

In het kort:

Geef je graag advies rond ruimtelijke ordening of bewaak je liever de milieuvoorwaarden in ruimtelijke projecten? Stel je ten laatste 14 april kandidaat voor het mandaat van deskundige ruimtelijke ordening of deskundige milieu bij de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC). Twee keer per maand versterk jij dit enthousiast team.

Snel naar

Wat is de POVC?

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) geeft advies aan de deputatie over omgevingsvergunningsdossiers die in eerste aanleg of in graad van beroep (na beslissing van een college burgemeester en schepenen) worden behandeld.

De POVC is samengesteld uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Vertegenwoordigers van de adviesinstanties
 • Vertegenwoordigers van het adviserend schepencollege
 • Deskundigen

De commissie vergadert in Leuven in het provinciehuis, Provincieplein 1, op wandelafstand van het station Leuven. Momenteel verlopen de zittingen digitaal via Teams.

De aanstellingen van de huidige deskundigen bij de POVC lopen tot 11 mei 2021. Deze mandaten zijn hernieuwbaar, maar alle plaatsen worden vacant verklaard.

Wat houdt de job in?

Als deskundige neem je actief deel aan de besprekingen van omgevingsvergunningsdossiers in de commissie en formuleer je adviezen. Gemiddeld is dit 2 keer per maand.

Wat verwachten we van jou?

Je bent bereid om een afsprakenkader na te leven, waaronder de afspraken rond aanwezigheid op de zittingen, het actief deelnemen aan de besprekingen en het waarborgen van onpartijdigheid, objectiviteit, gelijke behandeling en integriteit. De volledige tekst van dit afsprakenkader kan u opvragen via povc [at] vlaamsbrabant.be.

Voor het mandaat van deskundige ruimtelijke ordening:

 • De focus ligt op de toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening doorheen de verschillende fasen van een project (ontwerp, aanvraag en uitvoering).
 • Daarnaast zijn ook de volgende aspecten van belang:
  • Je bent vertrouwd met de verschillende planningsinstrumenten. Je kan deze instrumenten interpreteren en toepassen in de praktijk.
  • Je werkt je met veel plezier in, in de dossiers.
  • Je blijft neutraal maar bewaakt de visie rond ruimtelijke ordening.
  • Je communiceert vlot en bent bereid om compromissen te sluiten.
  • Je hebt inzicht in ruimtelijke processen en ruimtelijk beleid.
  • Je beoordeelt projecten en schat hun impact op de omgeving goed in.
  • Je hebt affiniteit met het procedurele en juridische verloop van vergunningsverlening.
  • Je hebt een brede interesse voor de technische aspecten eigen aan bedrijfspatrimonium.

Voor het mandaat van deskundige milieu:

 • De focus ligt op de Vlarem-wetgeving, de interpretatie van milieuvoorwaarden en de invloed ervan op de bedrijfswereld en het leefmilieu.
 • Ook volgende aspecten zijn van belang:
  • Je werkt je met veel plezier in, in de dossiers.
  • Je blijft neutraal maar bewaakt de milieudoelstelling, zoals het verminderen van eventuele hinder veroorzaakt door milieuvergunningsplichtige inrichtingen.
  • Je communiceert vlot en bent bereid om compromissen te sluiten.
  • Je hebt inzicht in materialen en processen en bent bereid om de evoluties hierin op te volgen.
  • Je hebt een brede kennis over verschillende milieumateries (water, lucht, bodem, geluid, afval…).
  • Specialistische kennis rond (interne en externe) veiligheid is een pluspunt.
  • Je hebt een brede interesse voor de algemene impact van grootschalige projecten op de omgeving.

In ruil krijg je

 • Een vergoeding per zitting van de POVC waarop je als effectief lid aanwezig bent.
 • Terugbetaling van je reiskosten conform de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant.

Hoe solliciteer je?

 • Stuur ten laatste 14 april 2021 jouw kandidatuur en cv naar povc [at] vlaamsbrabant.be.
 • Omschrijf in je cv jouw ervaring rond ruimtelijke ordening of milieu.

Hoe verloopt de selectieprodecure?

 • Een eerste selectie gebeurt op basis van jouw mail en je CV. Voldoet jouw profiel aan de vereisten dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek.
 • De deputatie wijst de deskundigen aan. Voor elke discipline (milieu en ruimtelijke ordening) wijzen ze 1 effectieve deskundige en 1 plaatsvervanger aan.

Heb je nog een vraag over deze vacature?

Emmy Verschueren, voorzitter van de POVC of Sophie Meirens, secretaris van de POVC via povc [at] vlaamsbrabant.be of 016 26 75 46.