Vacature gebiedsregisseur

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Master diploma of gelijkgesteld diploma
 • Standplaats Leuven (regelmatig werken op verplaatsing)
 • Solliciteer ten laatste 13 april 2021
   

Snel naar

Wat houdt de job in?

 • Je coördineert het strategische project 'onverGETElijk'.
 • Je bent aanspreekpunt voor de kernactoren.
 • Je overlegt en consulteert de actoren in het project (partners, investeerders, besturen, administraties, …).
 • Je maakt het werkprogramma op, actualiseert en evalueert het in harmonie met de beleidsvisies van de verschillende besturen en beleidsdomeinen.
 • Je behoudt het overzicht over de procesvoering van alle deelprojecten en hun onderlinge samenhang en je bewaakt de voortgang.
 • Je ben verantwoordelijk voor de voorbereiding, praktische coördinatie en verslaggeving van de werkgroepen, de politieke terugkoppeling en de coalitievorming.
 • Je organiseert het voorbereidend intern overleg met de partners (vb. verschillende betrokken provinciale diensten).
 • Je bent de trekker van een aantal werkgroepen en bent procesregisseur van de belangrijkste deelprojecten.
 • Je zorgt voor de opmaak van samenwerkingsovereenkomsten of overeenkomsten voor uitvoering van deelprojecten tussen de partners en eventueel andere actoren.
 • Je werkt een communicatiestrategie uit voor het project, zowel intern (tussen de partners) als extern (bewoners, ruime bevolking) en dit in samenwerking met de communicatiediensten van de partners.
 • Je zoekt actief naar mogelijke subsidiëring via diverse kanalen, vraagt subsidies aan en volgt de aanvraag op (Europees, Federaal, Vlaams, Provinciaal,…).
 • Je bent als coördinator een neutrale, autonome figuur die handelt in naam van het strategisch project, en alle projectpartners evenwaardig behandelt en vertegenwoordigt, zowel ten opzichte van elkaar als extern.
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportering in het kader van de voortgang van het project aan departement Omgeving (GOP) en aan de projectpartners, inhoudelijke afstemming met departement Omgeving.

Wat houdt het project 'onverGETElijk' in?

Met het project OnverGETElijk! Engageren verschillende partners uit de Getestreek zich voor:

 • Een klimaatrobuust waterlandschap
 • Levenskrachtige dorpskernen
 • Een hecht dorpsnetwerk
 • Een integrale fietscultuur
 • Een streek met onverGETElijke belevingswaarde
 • De productieve streek van morgen

Uit deze doelstellingen realiseren we nu twee concrete bovengemeentelijke hefboomprojecten:

 • Het Groene Spoor
  • Dit hefboomproject stemt de optimalisering van bestaande fietsinfrastructuur (IJzerenweg en Ravel) en de versterking van omgeving, nabijgelegen dorpskernen, natuur en landschap op elkaar af.
  • Het project verenigt visies van de verschillende partners rond duurzame mobiliteit, biodiversiteit, landbouw en landschap, bevordert samenwerking en stimuleert resultaten op het terrein.
 • De Robuuste Natuurlijke Dormaalbeekvallei
  • Hier bouwen we de Dormaalbeekvallei uit tot een volwaardige groene ruggengraat, met aandacht voor natuur, landschap, landbouw en zachte recreatie.
  • Het strategisch project coördineert bestaande initiatieven, initieert nieuwe acties en zet ruimte voor water voorop binnen een samenhangende ecologische valleistructuur.
 • Bijzondere aandacht gaat in beide projecten uit naar de onthardingsopgave en naar ruimte voor water.
 • Meer info over het project onverGETElijk
   

Waar ga je werken?

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven

Je werkt regelmatig op verplaatsing, in de kantoren van andere kernactoren.
 

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een master diploma of gelijkgesteld diploma.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Expertise op vlak van complex stakeholdermanagement vormt een pluspunt.
 • Je legt vlot nieuwe contacten in functie van het project.
 • Je neemt gefundeerde standpunten in op basis van een grondige analyse van alle relevante aspecten, en schat de consequenties daarvan goed in.
 • Je overtuigt anderen op basis van goed onderbouwde argumenten.
 • Je hebt een duidelijke visie op ruimtelijke planning / ruimtelijk beleid en kan deze vertalen in de praktijk.
 • Je werkt toekomstgerichte ideeën uit en plaatst deze in een ruimer langetermijnperspectief, rekening houdend met standpunten van verschillende actoren en stakeholders.
 • Je organiseert de toegewezen projecten in functie van de benodigde acties, tijd en middelen.
 • Je komt met alternatieve ideeën en creatieve oplossingen voor de dag.
 • Je bent een gemotiveerde teamspeler.
 • Je neemt initiatief om structurele problemen binnen je eigen takendomein op te lossen.
 • Je ontwikkelt je binnen je eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken.

In ruil bieden wij

 • Contract
  • Een contract van onbepaalde duur
  • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve (duurtijd 3 jaar)
 • Loon
  • Bruto maandwedde bij aanvang tussen € 3.170, 07 en € 4. 932,83
  • Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 15 jaar.
  • Aanvullend pensioen voor contractuelen
 • Vakantie
  • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis)
  • Vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Loopbaan
  • Opleidingskansen
  • Mogelijkheid om binnen de organisatie een andere functie uit te oefenen
 • Voordelen
  • Glijdende werkuren
  • Maaltijdcheques van € 8 per dag
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding
  • Gratis hospitalisatieverzekering

Hoe solliciteer je?

 • Vul ten laatste 13 april 2021 het online sollicitatieformulier in. Laad in het sollicitatieformulier de volgende documenten op:
  • Je cv
  • Een kopie van je hoogst behaalde diploma
 • Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via e-mail, kijk dus zeker in je spam/ongewenste mail, als je een paar dagen voor de selectie nog niets van ons hebt gehoord.

Ben je geselecteerd?

 • De selectie start met een screening op basis van de vragen die je invult op het online inschrijvingsformulier. Deze screening verloopt anoniem. Enkel de screeningsvragen bezorgen we aan de jury. Je CV komt in deze fase niet aan bod! 
 • We beoordelen alle kandidaturen op volgende criteria: 
  • Motivatie
  • Ervaring
  • Affiniteit
  • Opleidingen
 • Slaag je voor de screening en behoort je kandidatuur tot de 10 best aansluitende profielen bij de functie, dan ontvang je een uitnodiging voor het selectiegesprek. Het selectiegesprek vindt plaats in mei of juni 2021.

We discrimineren niet

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog een vraag over deze vacature?

 • Over de selectieprocedure: Mieke Coelst, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 09, vacatures [at] vlaamsbrabant.be
 • Over de jobinhoud: Katrien Putzeys, diensthoofd ruimtelijke planning, 016 26 75 06, katrien.putzeys [at] vlaamsbrabant.be

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens

Adres

Arbeidshandicap
Heb je een arbeidshandicap?
CV-screening
Opgelet:

 • Enkel je antwoorden op volgende vragen worden beoordeeld bij preselectie.
 • Je cv wordt niet meegestuurd naar de jury.
 • Blijf anoniem in je antwoorden.
 • Gebruik max. 5.000 tekens per antwoord.
Welke professionele ervaring kan je voorleggen op het vlak van
 • gebiedsgericht werken
 • projectmanagement
 • stakeholdermanagement
Geef een gedetailleerde omschrijving van je ervaring; duid die ervaring en koppel deze aan het takenpakket; geef ook aan over hoeveel maanden/jaren ervaring het gaat.
Welke korte of lange opleidingen heb je gevolgd die relevant zijn voor deze functie (basisopleiding – cursussen – bepaalde attesten of getuigschriften– zowel theoretisch als meer praktijkgericht)?
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, odf, odt.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, odf, odt, jpg, jpeg.
Waar heb je deze vacature gezien?