Uitleendienst Asse

De uitleendienst stelt materiaal ter beschikking aan scholen, verenigingen en lokale besturen uit Vlaams-Brabant.

Kom langs

Info

Telefoon

E-mail

uitleenbalie.asse [at] vlaamsbrabant.be