Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw voert praktijkonderzoek uit ter ondersteuning van landbouwers. De onderzoeksfocus ligt op witloof, innovatieve teelten, bodem & water en Vlaams-Brabantse teelten.

Kom langs

Bel ons

Stuur een e-mail

praktijkpuntlandbouw [at] vlaamsbrabant.be