Inspiratiegids natuur op school

Lespakket
Kleuteronderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs
Gratis

Voor groene speelplaatsen

Info

Locatie

Te gebruiken op school

Soort aanbod

Lespakket

Doelgroep educatief aanbod

Kleuteronderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs

Thema

Natuur en milieu

Type materiaal

Publicaties