Zijn er nog wulpen in Vlaams-Brabant?

Natuurproject in de kijker

Het gaat niet goed met de wulp in onze provincie. Hoewel er de voorbije jaren al heel wat inspanningen gedaan werden om deze en andere weidevogels nieuwe kansen te geven, doet het lage aantal meldingen vermoeden dat de wulpenpaartjes die er vandaag zijn maar moeilijk tot nakomelingen komen. Wat is er aan de hand? Natuurpunt Studie zoekt het uit.

Natuurpunt Studie kreeg voor haar duurzaam biodiversiteitsproject 'De Wulp in Vlaams-Brabant: een onderzoek naar broedsucces, habitatgebruik en nestbescherming' een subsidie van 62.721 euro.

Snel naar

De mannequin onder de weidevogels

Onderzoek

Met een drone over de hooilanden

De wulp bouwt zijn nest het liefst in wat langere vegetatie in soortenrijke hooilanden. De volwassen dieren sluipen door dat hoge gewas ongezien naar hun nest. De jongen zoeken hun kostje bij elkaar in de meer open, schralere delen van het grasland, waar het wemelt van de insecten die de bloemen aantrekken. maar bij gevaar verschuilen ze zich tussen de lange grashalmen. Om de juiste locaties van hun nesten na te gaan, zet Natuurpunt Studie een drone met thermische camera in. Dit doen ze om de nestomgeving niet te hard te verstoren.

Zenders en kleurringen

De wulp met het blote oog volgen is praktisch onmogelijk. Tussen het lange gras leidt de vogel immers een verborgen leven. Niet gemakkelijk dus om te bestuderen hoe hij zijn leefgebied precies gebruikt.

  • Natuurpunt Studie bracht voor haar onderzoek sattelietzenders aan bij enkele volwassen dieren. Dankzij deze zenders krijgen ze een beter zicht op hoe de wulp zijn leefgebied gebruikt. Die resultaten helpen dan weer om de natuur in het gebied beter te beheren.
  • De dieren kregen ook een kleurring met een unieke code rond een van de poten. De ringen helpen om de verschillende wulpen individueel te herkennen. Zoals bijvoorbeeld vogelkenners uit Frankrijk, Spanje en Portugal deden toen onze Vlaams-Brabantse wulpen bij hen overwinterden. Zendergegevens over trek en overwintering worden gedeeld met wulpenonderzoekers in het buitenland. En zo zet de wulp onze provincie mee op de Europese kaart.

Groter broedsucces dankzij elektrische rasters

Niet alleen het verlies van geschikte leefgebieden speelt de wulp parten. Ook roofdieren vinden de weg naar hun nesten. Of ze sneuvelen bij landbouwwerken op het veld. Daarom werken onderzoekers en landbouwers samen om nesten te beschermen. Dat gebeurt met elektrische rasters. Dankzij de rasters komen meer nesten uit.

Beheer van graslanden

Hoe kunnen we de wulp beter beschermen tijdens het broeden? Hoe onderhouden we de graslanden het best voor een groter broedsucces?

Enkele voorbeelden van maatregelen:

  • Een gevarieerd of aangepast maaibeheer met uitgestelde maaidatum
  • Herstel van kwalitatieve soortenrijke graslanden
  • Minder intensief graslandgebruik
  • Herstel van de grondwaterstanden (vernatting) 
  • Herstel van de openheid van het landschap door hoge bomen uit de graslanden weg te nemen

Het spreekt voor zich dat de samenwerking met actoren die betrokken zijn bij het beheer, zoals de planners van de Vlaamse Landmaatschappij, landbouwers en eigenaars of beheerders van de terreinen, essentieel is.

Projectpartners

Natuurpunt Studie werkte voor haar project samen met:

Subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten

Natuurpunt Studie kreeg voor haar duurzaam biodiversiteitsproject 'De Wulp in Vlaams-Brabant: een onderzoek naar broedsucces, habitatgebruik en nestbescherming' een subsidie van 62.721 euro.

Heeft jouw gemeente of organisatie een natuurproject dat bijdraagt aan meer en betere natuur in onze provincie?

Vraag een subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten

Meer weten over dit project of over de subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

subsidiesnatuur [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

17 mei 2023