Toekomst voor waterrecreatie

Het openluchtbad in Provinciedomein Huizingen is onherstelbaar versleten. Daarom heeft de provincieraad beslist dat het dit seizoen dicht moet blijven. 

De zwembaden in de provinciedomeinen in Kessel-Lo en Diest openen wel voor een nieuw zwemseizoen, maar ook die baden zitten in hun laatste levensfase.

Onderzoek naar waterrecreatie in de toekomst

Daarom heeft de provincieraad de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de toekomstige waterrecreatie eruit kan zien. Het onderzoek moet verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen, zoals renovatie of vernieuwbouw van de zwembaden, aanleg van een zwemvijver of natuurlijk speelwater.

Criteria voor de afweging zijn onder meer:

  • de recreatieve meerwaarde
  • duurzaamheid
  • ecologie
  • energie-efficiëntie
  • investerings- en uitbatingskost
  • in te zetten personeel 
  • aanpak van de veiligheid

Rond deze tijd werft de provincie een coördinator aan voor dit onderzoek.

Gepubliceerd op

21 april 2022