STEAM-atelier in jouw gemeente

Organiseer een STEAM-atelier in jouw gemeente en stimuleer kinderen uit het lager onderwijs om hun Nederlands te verbeteren. Interesse?

Stel jouw gemeente ten laatste 6 mei kandidaat

Snel naar

Wat is een STEAM-atelier?

Een STEAM-atelier bestaat uit kunst-educatieve workshops. Tijdens deze creatieve workshops gaan kinderen op zoek naar overeenkomsten tussen kunst en STEAM ( Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics).

Tijdens een STEAM-atelier:

 • Doen kinderen spelenderwijs aan taalverwerving.
 • Maken ze op een laagdrempelige manier kennis met de onderdelen van STEAM vanuit verschillende kunstdisciplines.
 • Maken ze kennis met het vrijetijdsaanbod in de gemeente.

Praktisch:

 • In de zomer- (volzet), herfst-, of kerstvakantie
 • Duurt 1 week en wordt elke dag opgedeeld in 2 dagdelen (voormiddag/namiddag)
 • In het ene dagdeel verzorgt de provincie telkens een workshop STEAM.
 • In het andere dagdeel organiseer je als gemeente telkens een workshop waarbij kinderen kennismaken met het vrijetijdsaanbod van de gemeente (bv. dans, woord, tekenen, muziek, sport, jeugdbeweging, …)

Voor wie is een STEAM-atelier bedoeld?

Kinderen uit het lager onderwijs die een stimulans kunnen gebruiken om hun Nederlands te verbeteren:

 • Anderstalige nieuwkomers
 • Kinderen met een andere thuistaal
 • Taalzwakke leerlingen 

De gemeente kiest zelf zijn doelpubliek (1e graad, 2e of 3de graad).

Wat krijg jij van ons?

10 gemeenten genieten van:

 • Financiering en professionele lesgevers. Wij financieren 5 dagdelen (elke dag voor- of namiddag) ter waarde van € 1.150. Opgelet, de gemeente zorgt zelf voor minstens 1 begeleider/vrijwilliger tijdens de STEAM-workshop.
 • Uitgewerkte STEAM-workshops met de focus op kunst en creativiteit, onderzoeken en experimenteren. We gaan samen met de kinderen op pad en zoeken naar overeenkomsten tussen een kunstenaar en een wetenschapper.
 • Vooraf gratis digitale opleiding voor alle lesgevers en vrijwilligers/begeleiders over hoe zij op een efficiënte manier taal kunnen stimuleren. De workshop is verplicht te volgen door alle betrokken vrijwilligers/begeleiders en de gevers van de workshops vrijetijdsaanbod.

Wat doe je als gemeente?

 • Je organiseert een STEAM-atelier voor minimum 10 en maximum 15 kinderen. Voorzie je een extra begeleider, kan je tot maximum 20 kinderen ontvangen.
 • Je neemt de praktische organisatie van de week op, al dan niet in samenwerking met één of meerdere scholen.
 • Je stelt het weekprogramma samen (programma: 1 dagdeel STEAM + 1 dagdeel vrijetijdsaanbod +  voor- en na opvang)
 • Je zorgt voor begeleiders/vrijwilligers, regelt de toeleiding en de inschrijvingen van de deelnemers. 
 • Je zorgt voor actieve workshops voor kinderen die het vrijetijdsaanbod in de gemeente kenbaar maken. Bv.:
  • Een workshop waarbij de jeugdbeweging één dagdeel met spelletjes vult
  • De academie die een teken-, woord, muziek- of dansworkshop geeft.
  • Een sportclub die een dynamische sportles over hun discipline geeft.
 • Je zorgt voor de lokalen waar de workshops worden gegeven.
 • Vraag je als gemeente een financiële bijdrage aan de deelnemers, dan doe je dit op een laagdrempelige en sociale manier.
 • Je evalueert het project en werkt mee aan het opzetten van een draaiboek in functie van de uitbreiding van het project.

Nog een vraag over het STEAM-atelier?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

onderwijs [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Stel je gemeente kandidaat

Wanneer organiseer je graag een STEAM-atelier?
Meerdere opties mogelijk
De zomervakantie is al volzet.

Gepubliceerd op

7 maart 2022