Status waterwerken in Het Vinne

Waterwerken bijna af

Het Vinne blijft open tijdens werken

Het provinciedomein blijft tijdens de werkzaamheden open voor bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers.

 • Wandelwegen kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden voor de veiligheid.
 • De Vinnehoeve, bistro en speeltuin blijven toegankelijk tijdens de werken.
 • Vogelkijkhut verhuist van op het meer naar de rand.
 • Knuppelpaden worden afgebroken. Later komen er nieuwe.

We houden je op de hoogte via

Bekijk de reportage van VRT-nieuws

Waarom deze werken?

Samen met onze partners willen we dat Het Vinne een trekpleister (Natura2000) blijft voor een grote variatie aan zeldzame moerasvogels, vissen, amfibieën, insecten en planten. Helaas verstoort het organisch materiaal op de bodem steeds sterker dit doel. Een combinatie van gevarieerde vegetatie rond het water is noodzakelijk als broedlocatie voor vogelsoorten als roerdomp, woudaapje, grote karekiet, snor en rietzanger. Maar:

 • Het organisch materiaal op de bodem lost op tot nutriënten en vormt voedingsstoffen voor algen.
 • Algen groeien door deze voedingsstoffen en gebruiken het aanwezige zuurstof (blauwalg veroorzaakte in 2015 nog veel vissterfte).
 • Door dit zuurstofverbruik stijgt ook het stikstofgehalte in het oppervlaktewater wat de rietstengels breekbaar maakt.
 • Teveel nutriënten versnellen bovendien de verlanding, het proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen.

De werken zijn dus echt noodzakelijk om vogels, vissen, insecten en planten op lange termijn te laten overleven in dit gebied. Het vervuilde water zou, zeker in warme, droge zomers de oorzaak zijn van veel vis- en vogelsterfte.

Impact van de werken?

De werken hebben een grote impact op de waterdieren die er nu leven. We proberen samen met de bevoegde instanties de schade voor planten, dieren en mensen zo veel mogelijk te beperken.

 • Vogels: watervogels zullen uitwijken naar een andere broedplaats, maar ook terugkeren wanneer het water opnieuw van goede kwaliteit is.
 • Vissen: samen met Agentschap Natuur en Bos en visverenigingen vingen we de vissen uit het meer en transporteerden ze naar andere vijvers. Het water werd zeer geleidelijk weggepompt via het bestaande grachtensysteem. In de grachten ruimen we slib. Er blijft voldoende water aanwezig waarin kleinere vissen kunnen overleven.
 • De opvolging van de flora en fauna in het gebied gebeurt voor, tijdens en na de werken door een beheerscommissie waarin vertegenwoordigers zitten van de provincie en van verschillende externe instanties zoals ANB, Natuurpunt, INBO en VLM.

Nog vragen?

provinciedomein.zoutleeuw [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

4 februari 2021