SBS Kinderkoppen uit Vilvoorde schrijft met goed materiaal aan één groot verkeersverhaal

Stedelijke basisschool Kinderkoppen uit Vilvoorde werkt al jaren aan praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitsopvoeding, voor de leerlingen van het lager onderwijs én voor de kleuters. Een groot deel van de leerlingen woont in de buurt van de school. De school moedigt hen dan ook aan om op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school te komen, te voet of met de fiets of step.

Enkele jaren geleden bestond de verkeerseducatie op deze school vooral uit losse verkeerslessen en activiteiten die vanuit de verkeerswerkgroep gestimuleerd werden. Om hier meer continuïteit in te krijgen, kocht de school vorig jaar een nieuwe lesmethode aan. Daarnaast neemt de school de leerlingen ook mee in een verhaal door voor elk schooljaar vaste fietsmomenten te voorzien, waarin steeds wordt verder gebouwd op wat ze al weten.

Natasja Louagie is zorgjuf en lid van de verkeerswerkgroep bij SBS Kinderkoppen. Ze vertelt er ons meer over.

Vast fietsmoment voor alle jaren

Aangekocht materiaal

Dr. Mobi? Doen!

Juf Natasja: Als jullie als school noden hebben op het vlak van verkeer, klop dan zeker eens aan bij Dr. Mobi. Onze school blijft verder werken aan verkeer. Zelfs in een jaar als dit, waarin er weinig fiets- en wandelverplaatsingen naar activiteiten zijn, behouden we zoveel mogelijk onze planning. We blijven evalueren en kijken of we ook een volgend schooljaar een nieuw project kunnen uitwerken.

Uitleenbaar materiaal provincie Vlaams-Brabant

Je hoeft niet alle materialen om praktijkgericht les te geven zelf aan te kopen. Soms is er in je gemeente of politiezone een uitleendienst voor verkeerseducatief materiaal. En ook de provincie Vlaams-Brabant stelt gratis verkeerseducatieve materialen ter beschikking in de uitleenpunten in Asse, Bekkevoort en Leuven:

  • Leskoffer Dode hoek:
    Benader het dodehoekprobleem op kindermaat. In de leskoffer vind je een vrachtwagen en een dode hoek op schaal, een groot stratenplan, autootjes, fietsjes en een set kleine verkeersborden. De leerkracht kan verschillende verkeerssituaties demonstreren en krijgt lesfiches.
  • Leskoffer fietsbehendigheid:
    In een 8-tal oefenopstellingen (smalle doorgang, slalom, hellend vlak, cirkel, remtest enz.) wordt de behendigheid van de fietser getest en bijgeschaafd. Na reservering krijgt de leerkracht een uitgebreide handleiding met de beschrijving van de oefeningen. Voorzie 900m² om het parcours op te stellen. Afhaling gebeurt best met een bestelwagen.
  • ZEBRA-kit:
    Deze kit bestaat uit een trolley met allerlei materialen, achtergrondinformatie en praktische tips om in de klas te werken rond en vanuit een verkeersongeval. De inhoud werd ontwikkeld voor verschillende leeftijden en aangepast aan de leefwereld van kinderen zodat ruimte gegeven kan worden aan de emotionele impact van het ongeval. Het geeft een leerkracht een houvast in zijn/haar houding tegenover de klas, de ouders en collega-leerkrachten.

Nog een vraag voor Dr. Mobi?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

mobiliteit [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

12 januari 2021