RHEDCOOP-project in Halle

Hoe zorg je ervoor dat sociale huurwoningen, die aan renovatie toe zijn, beschikbaar blijven voor gezinnen met een bescheiden inkomen, in plaats van op de private markt terecht te komen? Hoe maak je ze sneller energiezuiniger? Het project RHEDCOOP stoomt woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei klaar voor de toekomst. 

Snel naar

Rhedcoop en Pajopower aan zet in Halle

In Halle onderzoekt RHEDCOOP samen met de lokale burgercoöperatie Pajopower welke rol energiecoöperaties kunnen spelen in het renovatietraject van woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Op 31 december 2021 willen ze graag de antwoorden kennen op deze vragen:

  • Welke energetische ingrepen zijn nodig om de vraag naar elektriciteit en warmte te verminderen en om in de restbehoefte met hernieuwbare energiebronnen te voorzien? 
  • Hoe garandeer je betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor mensen met een laag inkomen? Is het concept Community Land Trust, waarbij de sociale huisvestingsmaatschappij eigenaar blijft van de grond waarop de woning staat, maar de woning via zakelijk recht ter beschikking stelt aan een derde partij, een optie?
  • Is het financieel en praktisch haalbaar voor een energieburgercoöperatie om energiediensten te leveren en de sociale huisvestingsmaatschappij op die manier bij te staan in haar ambitie om de energieprestaties van haar patrimonium te verbeteren tegen 2040? 

Betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen

Als de kosten om energiezuinig te renoveren niet langer een struikelblok vormen, zullen sociale huisvestingsmaatschappijen gemakkelijker hun woningen renoveren en opnieuw verhuren aan betaalbare huurprijzen in plaats van ze op de private markt te gooien. Beschik je je als alleenstaande of gezin over een bescheiden inkomen? Dan pluk je hier de voordelen van.

Wat is Rhedcoop?

Nog een vraag over Rhedcoop?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

klimaatneutraal [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Je eigen woning energiezuinig

Ben je zelf eigenaar van een woning? En wil je die graag ook energiezuiniger? Schakel de renovatieadviseur van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen in.

Gepubliceerd op

21 september 2021