RHEDCOOP-project in Halle

Hoe maak je bestaande sociale huurwoningen sneller energiezuiniger? Het project RHEDCOOP stoomt drie woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei klaar voor de toekomst.

Snel naar

Wat is Rhedcoop?

In Halle onderzoekt RHEDCOOP samen met de lokale burgercoöperatie Pajopower welke rol energiecoöperaties kunnen spelen in het renovatietraject van woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Op 31 december 2021 willen ze graag de antwoorden kennen op deze vragen:

  • Welke energetische ingrepen zijn nodig om de vraag naar elektriciteit en warmte te verminderen en om in de restbehoefte met hernieuwbare energiebronnen te voorzien? 
  • Hoe garandeer je betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor mensen met een laag inkomen? Is het concept Community Land Trust, waarbij de sociale huisvestingsmaatschappij eigenaar blijft van de grond waarop de woning staat, maar de woning via zakelijk recht ter beschikking stelt aan een derde partij, een optie?
  • Is het financieel en praktisch haalbaar voor een energieburgercoöperatie om energiediensten te leveren en de sociale huisvestingsmaatschappij op die manier bij te staan in haar ambitie om de energieprestaties van haar patrimonium te verbeteren tegen 2040? 

Nog een vraag over Rhedcoop?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

klimaatneutraal [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

1 april 2021