Projectoproep EFRO Vlaanderen - Smart Economy

Wil je een nieuw projectidee op het vlak van ‘smart economy’ in de praktijk brengen of een bestaand initiatief verder uitrollen? Vraag onze hulp en wij onderzoeken of je in aanmerking komt voor een Europese subsidie.

Snel naar

Wat?

 • De Europese subsidie bestaat voor projecten van gemeenten die met slimme toepassingen de lokale economie versterken.
 • Het programma geeft een subsidie tot 40% van de projectkosten. Bijkomende Hermes-cofinanciering bedraagt maximaal 40%.
 • EFRO Vlaanderen verdeelt hiervoor 2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) naar de gemeenten in Vlaanderen. 
 • Meer info over de projectoproep smart cities - versterking lokale economie

 

Voor wie?

Gevestigd in Vlaams-Brabant:

 • Gemeentebesturen
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Strategische onderzoekscentra

We helpen je

 • Met ondersteuning bij het opstellen van het projectvoorstel.
 • Met ondersteuning bij het bezoeken van internationale partners.
 • Met ondersteuning bij het indienen van jouw subsidieaanvraag.
 • Met begeleiding van de goedgekeurde projecten op terrein.

Wanneer aanvragen?

 • Opening projectoproep: 12 mei 2020
 • Deadline vooraanmelding: 30 juni 2020
 • Uiterste indieningsdatum: 14 augustus 2020

Hoe aanvragen?

Contacteer ons en wij:

 • Onderzoeken of jouw project past binnen dit programma.
 • Helpen je met de voorbereiding van jouw subsidieaanvraag.

Voorwaarden

 • Jouw project:
  • Past binnen het concept 'smart economy', waarbij lokale besturen leveranciers van slimme technologieën om:
   • De levenscyclus van ondernemingen te verbeteren.
   • De dienstverlening aan ondernemers makkelijker en sneller te maken.
   • Ondernemers te betrekken bij lokale economische activiteiten.
   • Bij te dragen tot duurzame stedelijke ontwikkeling.
  • Levert een bijdrage tot de versterking van de lokale economie en handelskern.
  • Kan breed uitgerold worden in Vlaanderen.
  • Is gelinkt aan het bestuursakkoord of de meerjarenbegroting van de betrokken gemeente(n).
 • Projecten met voldoende schaalgrootte krijgen voorrang.

Nog een vraag over deze projectoproep?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

europa [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

18 mei 2020