Openbaar onderzoek Zennevallei

De stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw klaarmaken voor de toekomst? Dat doen we met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Zennevallei! Daarmee streven we samen naar de versterking van de bestaande stads- en dorpskernen én beschermen we de kostbare open ruimte.

Heb je vragen, bedenkingen of suggesties? Bezorg ze ons tijdens het openbaar onderzoek van 15 januari 2024 tot en met 15 maart 2024.

Wat is de inhoud van het PRUP Zennevallei?

Lees je graag de details even door?

Raadpleeg alle documenten

Bekijk je liever alles op papier? Dat kan. Kijk al deze documenten vrij in (aan de onthaalbalie) in het provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven of in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten.

Liever wat meer toelichting? Kom naar een participatiemoment!

 • Op 24 januari 2024 vanaf 19 tot 23 uur in het stadhuis van Halle
 • Op 1 februari 2024 vanaf 17 tot 22 uur in het Cultuurcentrum De Meent in Beersel
 • Op 6 februari 2024 vanaf 17 tot 22 uur in het Lokale dienstencentra De Wilg in Sint-Pieters-Leeuw

Wie kan suggesties of opmerkingen doorgeven?

 • Elke Vlaams-Brabander vanaf 18 jaar
 • Elk Vlaams-Brabants lokaal bestuur
 • Elke organisatie of onderneming gevestigd in Vlaams-Brabant
 • Elke (overkoepelde) (overheids-)instantie of middenveldorganisatie die actief is in Vlaams-Brabant (vb. Boerenbond, Natuurpunt, architectenvereniging…)
 • Vertegenwoordigers van scholen, gebouwbeheerders, …
 • Overige geïnteresseerden

Hoe en wanneer suggesties of opmerkingen doorgeven?

Wanneer?

 • Suggesties of opmerkingen doorgeven kan zolang het openbaar onderzoek loopt. Houd de looptijd dus in de gaten: van 15 januari 2024 tot en met 15 maart 2024.

Hoe?

 • Afgeven aan balie: overhandig jouw input op het gemeentehuis van een betrokken gemeente of aan de balie in het provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven
 • Per mail: naar ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be
 • Per brief: met een aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Wat gebeurt er met jouw feedback?

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) bundelt en bespreekt na het openbaar onderzoek alle reacties. De PROCORO geeft daarna een gemotiveerd advies aan de provincieraad. Afhankelijk van het advies, passen we het ontwerp-PRUP nog aan. Eenmaal het PRUP is afgewerkt in de vorm van het definitief PRUP, stelt de provincieraad het plan definitief vast.

Heb je nog een vragen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

9 januari 2024