Openbaar onderzoek PRUP Dorpskernen Getestreek

Hoe woon je in de toekomst in de dorpscentra van Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter of Zoutleeuw? Hoe verhoog je het ruimtelijk rendement met aandacht voor de noden van de bewoners? En hoe hou je verdichting en leefbaarheid in evenwicht?

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Dorpskernen Getestreek' wil een antwoord bieden op deze vragen en bouwt aan een toekomstbeeld voor de betrokken gemeenten.

Heb je vragen, bedenkingen of suggesties? Bezorg ze ons tijdens het openbaar onderzoek van 10 maart 2023 tot en met 8 mei 2023.

Snel naar

Wat is de inhoud van het PRUP Dorpskernen Getestreek

Lees je graag de details even door? Raadpleeg de onderstaande documenten:

Meer info over dit PRUP op: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be/getestreek

Bekijk je liever alles op papier? Dat kan. Kijk al deze documenten vrij in (aan de onthaalbalie) in het provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven of in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten.

Wie kan suggesties of opmerkingen doorgeven?

  • Elke Vlaams-Brabander vanaf 18 jaar
  • Elk Vlaams-Brabants lokaal bestuur
  • Elke organisatie of onderneming gevestigd in Vlaams-Brabant
  • Elke (overkoepelde) (overheids)instantie of middenveldorganisatie die actief is in Vlaams-Brabant (vb. Boerenbond, Natuurpunt, architectenvereniging…)
  • Vertegenwoordigers van scholen, gebouwbeheerders, …
  • Overige geïnteresseerden

Hoe en wanneer suggesties of opmerkingen doorgeven

Wanneer?
Suggesties of opmerkingen doorgeven kan zolang het openbaar onderzoek loopt. Houd de looptijd dus in de gaten: van 10 maart 2023 tot en met 8 mei 2023.

Hoe?

  • Afgeven aan balie: overhandig jouw input op het gemeentehuis van een betrokken gemeente of aan de balie in het provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven
  • Per mail: naar ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be
  • Per brief: met een aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Wat gebeurt er met jouw feedback?

Je reactie verwerken we in de scopingnota, waarin we motiveren op welke manier we jouw opmerkingen meenemen in het PRUP. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslist vervolgens over deze scopingnota.

Na de beslissing van de deputatie maken we het eigenlijke PRUP op. Dit PRUP gaat op zijn beurt opnieuw in openbaar onderzoek.

Heb je nog vragen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

3 maart 2023