Openbaar onderzoek nieuwe hemelwaterverordening

Hemelwater, het hoogste goed. De aanhoudende droogte van de afgelopen maanden maakte ons daar nog bewuster van.

Meer dan ooit telt elke druppel. Zeker in de provincie Vlaams-Brabant, gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid en verhardingsgraad.

Hemelwater zoveel mogelijk opvangen, nuttig gebruiken en ter plaatse laten infiltreren zijn dan ook absolute prioriteiten. Niet alleen om waterschaarste te voorkomen, maar ook om onze natuurwaarden te beschermen.

Daarom ligt een ontwerp voor een nieuwe provinciale hemelwaterverordening op tafel. Of jij het er mee eens bent? Of net bezwaren hebt? Dat horen we graag tijdens het openbaar onderzoek van 23 september 2022 tot 22 oktober 2022.

Heb je opmerkingen of suggesties? Vul het online formulier in

Snel naar

Wat is de inhoud van de nieuwe hemelwaterverordening?

Lees je graag de details even door? Raadpleeg de onderstaande documenten:

Bekijk je liever alles op papier? Dat kan. Kijk al deze documenten vrij in (aan de onthaalbalie) in het provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Wie kan suggesties of opmerkingen doorgeven?

  • Elke Vlaams-Brabander vanaf 18 jaar
  • Elk Vlaams-Brabants lokaal bestuur
  • Elke organisatie of onderneming gevestigd in Vlaams-Brabant
  • Elke (overkoepelde) (overheids)instantie of middenveldorganisatie die actief is in Vlaams-Brabant (vb. Boerenbond, Natuurpunt, architectenvereniging…)
  • Vertegenwoordigers van scholen, gebouwbeheerders, …
  • Overige geïnteresseerden

Hoe en wanneer suggesties of opmerkingen doorgeven?

  • Suggesties of opmerkingen doorgeven kan zolang het openbaar onderzoek loopt. Houd de looptijd dus in de gaten: van 23 september 2022 tot en met 22 oktober 2022.
  • Hoe? Vul hieronder het online formulier in. Je ontvangt steeds een e-mail met een overzicht van de gegevens die je ons bezorgde.

Wat gebeurt er met mijn feedback?

Je reactie nemen we op in een overwegingsdocument, waarin we motiveren waarom jouw opmerking wel of niet leidt tot een aanpassing van de ontwerpverordening.

Samen met de aangepaste ontwerpverordening, leggen we het overwegingsdocument voor aan de provincieraad, die beslist over de uiteindelijke tekst.

Heb je nog vragen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

water [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Vul het formulier in

Persoonlijke gegevens
Ik reageer als
Suggesties of opmerkingen
Is je opmerking of suggestie inhoudelijk en/of technisch van aard?

Gepubliceerd op

23 september 2022