Openbaar onderzoek Horizon+

De natuur tot in de dorpskern? Dat kan! In het project Horizon+ verbinden we het Zoniënwoud met de open ruimte van 4 omliggende Vlaams-Brabantse gemeenten. Hiervoor is een duidelijk plan van aanpak nodig zodat we samen de nodige open ruimte kunnen vrijwaren om die verbinding te kunnen maken.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Horizon+' bevat dat plan van aanpak en bouwt zo aan een toekomstbeeld voor de gemeenten Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren.

Heb je vragen, bedenkingen of suggesties? Bezorg ze ons tijdens het openbaar onderzoek van 8 januari 2024 tot en met 7 maart 2024.

Snel naar

Wat is de inhoud van het PRUP Horizon+?

Lees je graag de details even door?

Raadpleeg alle documenten

Bekijk je liever alles op papier? Dat kan. Kijk al deze documenten vrij in (aan de onthaalbalie) in het provinciehuis - Provincieplein 1 - 3010 Leuven of in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten.

Liever wat meer toelichting?

Kom naar een participatiemoment:

 • Op 6 februari 2024 van 19 tot 21 uur in de raadszaal ‘De Eik’ van Tervuren
 • Op 7 februari 2024 van 19 tot 21 uur in het Cultureel Centrum ‘Wauterbos’ van Sint-Genesius-Rode
 • Op 19 februari 2024 van 19 tot 21 uur in ‘Den Blank’ in Overijse

Wie kan suggesties of opmerkingen doorgeven?

 • Elke Vlaams-Brabander vanaf 18 jaar
 • Elk Vlaams-Brabants lokaal bestuur
 • Elke organisatie of onderneming gevestigd in Vlaams-Brabant
 • Elke (overkoepelde) (overheids)instantie of middenveldorganisatie die actief is in Vlaams-Brabant (vb. Boerenbond, Natuurpunt, architectenvereniging…)
 • Vertegenwoordigers van scholen, gebouwbeheerders, …
 • Overige geïnteresseerden

Hoe en wanneer suggesties of opmerkingen doorgeven?

Wanneer?
Suggesties of opmerkingen doorgeven kan zolang het openbaar onderzoek loopt. Houd de looptijd dus in de gaten: van 8 januari 2024 tot en met 7 maart 2024.

Hoe?

 • Afgeven aan balie: overhandig jouw input op het gemeentehuis van een betrokken gemeente of aan de balie in het provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven
 • Per mail: naar ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be
 • Per brief: met een aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Wat gebeurt er met jouw feedback?

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) bundelt en bespreekt na het openbaar onderzoek alle reacties. De PROCORO geeft daarna een gemotiveerd advies aan de provincieraad. Afhankelijk van het advies, passen we het ontwerp-PRUP nog aan. Eenmaal het PRUP is afgewerkt in de vorm van het definitief PRUP, stelt de provincieraad het plan definitief vast.

Heb je nog vragen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

2 januari 2024