Lokaal Materialenplan 2023-2030 beschikbaar ter inzage

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval en bepaalt het kader voor het lokaal afval- en materialenbeleid. Het is bindend voor de lokale besturen.

Je kan als burger het goedgekeurde plan en bijhorende documenten digitaal inkijken via de website van de OVAM.

Gepubliceerd op

29 juni 2023