Koeienmest wordt biogas in Rwanda

In Rwanda koken 9 op 10 gezinnen nog altijd op brandhout of houtskool. Dat leidt niet alleen tot ontbossing en bodemerosie in de heuvels. Het draagt ook negatief bij tot de klimaatverandering.  Om aan de energiebehoefte van de groeiende bevolking te voldoen, wil Rwanda inzetten op biogas. En dat halen ze uit koeienmest en menselijk afval. Groene energie en veehouderij in Rwanda is een project van Dierenartsen Zonder Grenzen en hun lokale partner Imbaraga. We steunden dit klimaatproject in het Zuiden met een subsidie voor duurzame klimaatprojecten. We blikken er graag op terug. Want dankzij het project zijn niet alleen de leefomstandigheden van heel wat gezinnen verbeterd. Er is ook minder ontbossing, wat goed is voor het klimaat.

Snel naar

Van koeienmest tot biogas: hoe werkt het?

Van 2007 tot 2023: een uitdagend pad naar duurzame energie

Beter voor mens en milieu

Leerpunten

Vandaag zijn nog 73% van de installaties optimaal in gebruik, toonde een recente studie aan. Een succes, want in vergelijking met plaatsen in Rwanda waar boeren niet begeleid worden, is dat veel meer. Hoe komt dat? En wat kan je leren uit dit project?

  • Werk samen met lokale partnerorganisaties. Zij kennen de bevolking en haar behoefte als geen ander.
  • Bewustmaking is de sleutel tot succes. Informeer, sensibiliseer, zorg voor een goede opleiding. Biogastechnologie was in dit project nieuw voor veel Rwandezen, dus kregen de boeren uitgebreid uitleg over de werking, de kosten, het onderhoud en de voordelen. 
  • Training in het gebruik en onderhoud van technische installaties is cruciaal. Zeker tijdens de meest kritieke fases. Leid lokale aannemers op om eventuele kleine defecten snel te herstellen. Dankzij een goed onderhoud hadden de biogasinstallaties in dit project een langere levensduur en zorgden ze voor een constante en duurzame levering van biogas.
  • Maak boeren mede-eigenaar van de technologie. Onderhandel met lokale microfinancieringsinstellingen zodat ze toegang krijgen tot krediet met verlaagde rentepercentages.

Subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden

Van begin 2020 tot eind 2021 ontving Dierenartsen Zonder Grenzen een subsidie van respectievelijk 116.974 en 110.000 euro voor haar project ‘Groene energie en veehouderij in Rwanda’. 

  • Heb je zelf een project in het Zuiden of ben je van plan om er één op te starten?
  • Zoekt jouw organisatie financiële steun voor een duurzaam klimaatproject in het Zuiden?

Bekijk ons aanbod

Meer weten over dit project of over de subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

subsidiesklimaat [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

1 augustus 2023