Groene energie en veeteelt in Rwanda

In Rwanda bouwt Dierenartsen Zonder Grenzen biogasinstallaties bij kleine boeren. Dankzij het biogas moeten vrouwen minder brandhout verzamelen om te koken. En dragen deze gezinnen dus hun steentje bij aan het terugdringen van de ontbossing. 

Het project 'Groene energie en veeteelt in Rwanda' krijgt onze steun als vlaggenschipproject. 

Snel naar

Van koemest tot biogas

Resultaten

  • 146 biovergisters gebouwd
  • 63 biovergisters hersteld
  • 176 stallen herbouwd voor optimale mestopvang
  • 73 lokale biovergister herstellers opgeleid
  • 521 verbeterde kooktoestellen
  • 83% minder brandhoutverbruik

Opvang van regenwater

Een gevolg van de klimaatverandering zijn minder, maar hevigere regens die later op het seizoen beginnen. Daarom installeert Dierenartsen Zonder Grenzen in een tweede fase van het project watertanks.  Door regenwater op te vangen worden kwetsbare gezinnen weerbaarder.

Voordelen van de watertanks zijn

  • Minder negatieve gevolgen van veranderde regens, zoals bijvoorbeeld erosie en overstromingen 
  • Drinkwater voor dieren in droogteperioden
  • Als grondstof bij de koemest voor het naar de biogasinstallaties gaat

Subsidie

Dierenartsen Zonder Grenzen kreeg voor de eerste en tweede fase van het project ‘Groene energie en veeteelt in Rwanda’ een subsidie van respectievelijk 116.974 en 110.000 euro. Dankzij deze subsidie trekken we ons provinciaal klimaatbeleid door naar de wereldwijde klimaatproblematiek. De klimaatverandering is immers geen lokaal gegeven.
Vermindert jouw project ook de klimaatveranderingen in het Zuiden? Of maakt het kwetsbare mensen weerbaarder tegen deze klimaatveranderingen? Bekijk dan of het in aanmerking komt voor een subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden.

Nog een vraag over dit project of een ander project in het Zuiden?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

noord-zuid [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen

Gepubliceerd op

22 januari 2021