Gouverneur heft captatieverbod op vanaf 23/11

Vanaf 23 november 2020

In augustus stelde de gouverneur voor het hele grondgebied van de provincie een verbod in om tijdens de droogte water uit waterlopen op te pompen. Enkel op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne, werd een uitzondering gemaakt.

Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

Na de regenval van de afgelopen maanden en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend bevloeid moet worden, heft de provinciegouverneur het captatieverbod op.

De opheffing gaat van kracht op 23 november 2020.

Gepubliceerd op

20 november 2020