Geef de kamsalamander een boost

Waar in onze provincie vind je nog kamsalamanders? En hoe kunnen we ze het best beschermen?

Dat onderzoekt Regionaal Landschap Brabantse Kouters samen met de regionale werkgroep Kamsalamander van Natuurpunt. Een natuurproject dat we hier graag eens in de kijker zetten.

Waterdraak

Meer kamsalamanders, betere leefgebieden

Doel van het project

 • Meer kamsalamanders in Vlaams-Brabant
 • Meer en betere leefgebieden voor de kamsalamander uitbreiden dankzij onderzoek, maatregelen op het terrein, goed beheer en monitoring en inventarisatie.

Op de website van Natuurpunt vind je een verspreidingskaart van de kamsalamander.

Kernzones afbakenen en verbinden tot één groot leefgebied

Acties

 • Kernzones afbakenen, gebaseerd op het voorkomen van populaties en geschikte leefgebieden. Het resultaat is een potentiekaart met de meest geschikte zones voor de kamsalamander. Vandaag zijn er nog een aantal waardevolle populaties van de kamsalamander aanwezig in door het Agentschap van Natuur en Bos of Natuurpunt vzw beheerde natuurgebieden zoals Kollinten (Zemst), Dorent (Vilvoorde-Zemst) en de Bomputten (Vilvoorde).
 • Kernzones met elkaar verbinden zodat er één groot leefgebied ontstaat.
 • Gericht onderzoek voeren om de kamsalamander en zijn leefgebied beter te leren kennen.
 • Herstel en aanleg van poelen, graslanden en ruigtes, heggen en houtkanten in deze kernzones.
 • Poelen afschermen van het vee tijdens begrazing
 • Monitoring en inventarisatie van 30 poelen zodat de gedane ingrepen en de populaties duurzamer beheerd en opgevolgd worden.
 • Draagvlak verbreden met een infomoment en een publieksevenement (Feest in het landschap), publicaties in infobladen en nieuwsbrieven van de partners.

Wat kan je zelf doen?

 • Vorm poelen of vijvers om tot een natuurlijke habitat voor de kamsalamander.
  • Het liefst leven de diertjes in clusters van poelen.
  • Zorg voor een zacht hellende oever en verwijder er de houtachtige plantengroei (struiken en bomen) zodat de zon aan het wateroppervlak kan. 
  • Leg in de omgeving van de poel houtkanten en heggen aan en versterk zo het groen-blauwe netwerk.
  • Voorzie stroken die water- en landbiotopen met elkaar verbinden.
 • Let tijdens de maanden februari en maart goed op, wanneer amfibieën heen en weer trekken tussen hun leefgebied in het water en dat op het land. 
 • Doe mee aan een paddenoverzetactie van Natuurpunt tijdens de jaarlijkse paddentrek.
 • Interesse om samen te werken rond de kamsalamander? Contacteer het regionaal landschap van jouw regio.

Samenwerking

Deze organisaties werken samen in de regionale Kamsalamander Werkgroep.

 • Natuurpunt studie
 • Natuurpunt afdeling Zemst
 • Natuurpunt afdeling Mavist
 • Natuurpunt afdeling Kanaalregio-Bos van Aa
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Gemeente Zemst
 • Gemeente Grimbergen
 • Gemeente Kapelle-op-den-Bos
 • Stad Vilvoorde
 • INL-werking van Kiemkracht
 • Agrobeheergroep
 • Regionaal Landschap Brabantse Kouters
 • Regionaal Landschap Rivierenland
 • Strategisch project Oriom. 

Provinciale subsidies

Het project kreeg een subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten , een eerste keer voor een bedrag van 29.216 euro voor de periode 2019-2021 en meer recent 44.882 euro voor het vervolgproject in de periode 2022-2024.

Een vraag over dit of een ander duurzaam biodiversiteitsproject?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

subsidiesnatuur [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

31 maart 2022