Energie opslaan, samen met je buren. Een onderzoek naar de buurtbatterij

Met een buurtbatterij sla je, samen met je buren, het teveel aan opgewekte stroom overdag op om 's avonds te gebruiken. Bat2Portal, een klimaatproject van Th!nk E, dat we steunden met een subsidie, deed onderzoek naar de buurtbatterij.

Snel naar

Wat doet een buurtbatterij?

Case study

De eerste buurtbatterij van ons land kreeg een plek in de Ophemstraat in Oud-Heverlee. Het project doorliep de nodige stappen en hindernissen. Wat zijn de mogelijkheden en aandachtspunten voor het plaatsen van een buurtbatterij? Het resultaat vind je in een handige brochure.

Een buurtbatterij voor jouw wijk?

De ene gemeente is de andere niet, en de ene buurt is de andere niet. Voor elke buurtbatterij toets je dus best af met je gemeente en netbeheer om na te gaan welke voorschriften er lokaal van toepassing zijn. Deze checklist kan daarbij helpen:

  • Overleg met de buurt.
  • Ga de dialoog met je netbeheerder aan. Wie is jouw netbeheerder?
  • Bepaal de exacte plaats van de buurtbatterij samen met je gemeente, netbeheerder, en eventueel de brandweer.
  • Bekijk met je gemeente binnen welk gebied op het gewestplan de locatie valt en consulteer eventueel bijkomende voorschriften.
  • Ga na wat de voorschriften van de gemeente zijn met betrekking tot bepaalde materiaalkeuze, vormgeving, kleur, afwerking of bufferbeplanting. 
  • Werk samen met een ingenieursbureau voor een correcte dimensionering van de buurtbatterij.
  • Meld de buurtbatterij bij de gemeente. Vraag bijkomend ook een omgevingsvergunning aan, als stedenbouwkundige aanpassingen aan het terrein nodig zijn.
  • Breng het contract met de netbeheerder in orde.
  • Voorzie een keuring en zorg voor een conformiteitsverslag.
  • Zoek een leverancier en sluit een contract af.

Partners

Bat2Portal is een klimaatproject van Th!nk E, in samenwerking met Green Energy Park, Fieldfisher en FINN Agency.

Subsidie voor duurzame klimaatprojecten

We steunden het project 'Bat2Portal' met een subsidie van 55.875 euro.

Lees meer over de subsidie voor duurzame klimaatprojecten

Meer info dit klimaatproject en de klimaatsubsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

subsidiesklimaat [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

22 februari 2021