De GO! Inclusiecampus van Wemmel vergroent haar schooltuin

De GO! Inclusiecampus van Wemmel heeft een bijzondere mix aan leerlingen: leerlingen met een mentale achterstand, leer- of gedragsproblemen, taalachterstand … en ook leerlingen zonder extra noden. Voor leerlingen die even een veilige plek of een time-out nodig hebben, voerde de school het project CopaLepa in, dit is coaching en leren met paarden. De school kocht twee pony's en wil voor de dieren een biodiverse wei aanleggen. Tegelijk krijgt ook de rest van het schooldomein een groene opknapbeurt, zodat ook de leerlingen weldra van meer natuur op school kunnen genieten.

Voor haar project krijgt de GO! Inclusiecampus een Natuur op School-subsidie.

Snel naar

Acties voor meer biodiversiteit en klimaatbestendigheid 

In de rest van het schooldomein

 • Inheemse, gemengde bloesem-bessenheg en hagen die insecten en vogels aantrekken
 • Speelplekje en een buitenklasje afgeschermd met een gemengde, inheemse haag
 • Hoogstamappelboom
 • 2 lange hagen van kleinfruit om gezond van te snoepen en confituur te maken 
 • Extra hoogstambomen (5 veldesdoorns) op het speelveld voor extra schaduw 
 • Moestuinbakken voor de kleuters
 • Wilgenhut om in te spelen
 • Bijenhotel voor solitaire bijen

Een groene speelomgeving is een win-win: leuk en leerrijk voor de leerlingen en een waardevolle groene schakel in het landschap. (Lies Heirman, Regionaal Landschap Brabantse Kouters)

Educatief ingebed

Ook op educatief vlak maakt de school haar groene speelplaats helemaal waar:

 • Ervarings- en actiegericht natuuronderwijs: leerlingen onderzoeken vanuit hun beleving, verwondering, waarneming.
 • STEAM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics): leerlingen onderzoeken in kleine groepen de kruidentuin (Welke kruiden zijn nuttig, wat hebben de plantjes nodig, hoe moeten ze geplant worden …) en voeren opdrachten uit om hun speelplaats te vergroenen.
 • Workshops: een insectenhotel vullen, een wilgenhut bouwen ...
 • Activiteiten voor de leerlingen in het Copa Lepa-project: een time-out/veilig plekje bouwen, de kruidentuin aanleggen en onderhouden (samen met een vader), de takkenril opvullen, de mesthoop bouwen en de weides bemesten, de paarden voederen met takken van de haag …
 • Buitenklas

Onze prioriteit is simpelweg onze kinderen dichter bij de natuur te brengen. Hun te verbazen en te verwonderen. Want zij zijn de basis, zij zijn de toekomst en wij hopen met deze 'buitenkansjes' hun de natuurvrienden van morgen te maken. (Maaike De Leever, leerkracht)

Draagvlak bij leerkrachten, leerlingen en ouders

Draagvlak is een belangrijke pijler om een Natuur op School-subsidie te krijgen. Hoe betrok de school de leerkrachten, leerlingen en ouders?

 • Leerlingen tekenden hun ideale speelplaats.
 • Leerkrachten van de werkgroepen ´speelplaatswerking’ en ´STEAM/WO/MOS´ onderzochten het domein en brainstormden over hun ideeën. Het resultaat legden ze voor aan de directie en het team en later ook naar de MOS-begeleider.
 • Op basis van die ideeën maakte Regionaal Landschap Brabantse Kouters een inrichtingsplan. Het regionaal landschap helpt later ook bij de aanleg.
 • Klusjesdagen met het team en de ouders
 • De leerlingen van het COPA-project krijgen de rol van ambassadeur: zij delen hun ideeën, geven rondleidingen en begeleiden klussen, onderzoeks- en experimenteermomenten. 

De inclusiecampus heeft een zeer divers publiek: gelegen in Wemmel, aan de rand van Brussel, zijn er heel veel anderstalige leerlingen. Bovendien lopen er ook kinderen met mentale achterstand en met leer- of gedragsproblemen school. Maar de school kent haar pappenheimers. Te veel ineens willen (veranderen) werkt niet en ze kiest ervoor om in kleine groepjes aan de vergroening te werken. (Beatrijs Maesen, MOS-begeleider)

Partners

 • Regionaal Landschap Brabantse Kouters
 • Groenploeg van de school
 • MOS-begeleider

Ook een Natuur op school-subsidie aanvragen?
Werkt jouw school rond natuur op school? Ligt ze in Vlaams-Brabant en registreerde ze zich op de Groene kaart van MOS? Misschien kom je wel in aanmerking voor een Natuur op school-subsidie.
Bekijk de voorwaarden
 

Meer weten over dit project of de subsidie Natuur op School?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

natuuropschool [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

9 april 2021