Besluit provinciegouverneur: onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Vanaf zaterdag 16 juli 2022

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt de provinciegouverneur een onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen en publieke grachten af.

Dit onttrekkingsverbod heeft betrekking op het hele grondgebied Vlaams-Brabant: de stroomgebieden van het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden-Scheldebekken.

Het besluit is van kracht vanaf zaterdag 16 juli 2022.

Gepubliceerd op

15 juli 2022